?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Sociālie pakalpojumi

 • Aprūpe mājās
 • Grupu dzīvokļi
 • Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem
 • Dienas centrs "Solis"
 • Īslaicīgās/ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrs bērniem
 • Dienas centrs "Stariņš"
 • Invalīdu asistenta pakalpojums
 • Sociālā rehabilitācija institūcijā (personām ar funkcionāliem traucējumiem, politiski represētām personām, Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušām personām)
 • Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām
 • Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām dzīvesvietā/institūcijā
 • Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem
 • Sociālās rehabilitācijas pakalpojums personām, kuras atkarīgas no psihoaktīvām vielām
 • Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām