?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Sociālā un veselības aprūpe

* Sociālā darbiniece Līga Stepiņa (darbs ar pilngadīgām personām, sociālā palīdzība)
25495421; liga.stepina@dobele.lv ; trešdien 8.30-12.00; 13.00-17.30.

* Sociālā darbiniece Zane Šukšina (darbs ar ģimeni un bērniem)
63781733; 25495419; pirmdien 8.30-12.00.

* Šķibes feldšerpunkts, Upes iela 1, Šķibes ciems, Bērzes pag., Dobeles novads - pieņem ģimenes ārste Anita Bergmane: otrdienās no 9.00 - 12.00.

* Bērzes feldšerpunkts, "Atpūtas", Bērzes ciems, Bērzes pag., Dobeles novads - pieņem ģimenes ārste Paulīne Namiķe: katra mēneša pirmajā otrdienā no 8.00 – 12.00.