?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Sociālā un veselības aprūpe

* Sociālā dzīvojamā māja “Lielauce”
Apmeklētāju pieņemšanas laiks Sociālā dzīvojamā mājā “Lielauce”: katra otrā piektdiena 9:00 – 12:00.

Ieņemamais amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

E-pasts

Aprūpētāja

Ināra Roķe

29812426

ezerkrasti@soc.auce.lv

Aprūpētāja

Anete Terjohina

25985436

ezerkrasti@soc.auce.lv

Apkopēja

Sanita Elferte

 

 

* Sociālais dienests
Sociālā darbiniece Žanna Kondrāte, tālr. 28688561; e-pasts: zanna.kondrate@soc.auce.lv

* Ārsta prakseslēgta saistībā ar COVID-19