?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Sociālā palīdzība un pakalpojumi

Dobeles novada pašvaldības saistošie noteikumi:

Nr.2_28012016  Par pašvaldības palīdzību audžuģimenei, bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam
                            (ar grozījumiem 25.01.2018., 28.06.2018., 30.08.2018.) 

Nr.8_26.10.2017  Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā (ar grozījumiem 28.02.2019. un 27.12.2019.)

Nr.4_27022014  Dobeles novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība  (ar grozījumiem 29.01.2015.)

Nr.12_26112015  Par pašvaldības pabalstiem (ar grozījumiem 30.06.2016., 30.11.2017., 31.01.2019., 30.01.2020.)

Nr.9_26.10.2017 Par pabalstu krīzes situācijā Dobeles novadā  (ar grozījumiem 30.04.2020.)