?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Sociālā palīdzība un pakalpojumi

Dobeles novada pašvaldības saistošie noteikumi:

Nr.2_28012016  Par pašvaldības palīdzību audžuģimenei, bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam
                            (ar grozījumiem 25.01.2018., 28.06.2018., 30.08.2018.) 

Nr.8_26.10.2017  Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā (ar grozījumiem 28.02.2019. un 27.12.2019.)

Nr.4_27022014  Dobeles novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība  (ar grozījumiem 29.01.2015.)

Nr.12_26112015  Par pašvaldības pabalstiem (ar grozījumiem 30.06.2016., 30.11.2017., 31.01.2019., 30.01.2020.)

Nr.9_26.10.2017 Par pabalstu krīzes situācijā Dobeles novadā  (ar grozījumiem 26.09.2019.)

Baneris soc. drošība

Piedāvātās apmācības iespējas bezdarbniekiem un darba meklētājiem