?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Projektu konkurss sociālajā jomā

19.02.2020.
 
Dobeles novada domes komisija finansiāla atbalsta piešķiršanai sociālajā un veselības nozarē izsludina atklātu projektu konkursu finansiāla atbalsta saņemšanai sociāla un veselības rakstura  projektiem Dobeles novadā.

Projekta realizēšanas laiks no 2020. gada 16. marta līdz 11. decembrim.

Viena projekta maksimālā atbalstāmā summa EUR 600.00.

Projektus iesniegt laikā no 2020. gada 24. februāra līdz 6. marta plkst. 16.00 Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Brīvības ielā 15, Dobelē.

Papildu informācija:

lietvedības sekretāre Vilma Grīnvalde  - 63781195

Ar projektu konkursa Nolikumu par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību sociāla un veselības rakstura projektiem Dobeles novadā var iepazīties Dobeles novada Domes mājas lapā www.dobele.lv  un Dobeles novada Sociālajā dienestā, E. Francmaņa ielā 6, Dobelē.