?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Pilsēta un pagasti

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu Latvijā ir 9 republikas pilsētas un 110 novadi.
Bijušā Dobeles rajona teritorijā no 2009. gada 1. jūlija ir trīs novadi: Auces novads, Dobeles novads un Tērvetes novads.
Dobeles novada administratīvais centrs ir Dobeles pilsēta.
Dobeles novada teritorijas platība ir 889,7 km², iedzīvotāju skaits - 20 954 (uz 01.07. 2019.).
Dobeles novadā iekļaujas Dobeles pilsēta un 10 pagasti – AnneniekuAuruBērzesBikstu, DobelesJaunbērzesKrimūnuNaudītesPenkulesZebrenes.