?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Pašvaldības īpašuma atsavināšana

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā

Tai skaitā pagastos

Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Naudītes, Krimūnu, Penkules un Zebrenes pagastos

Pa pastu

Dobeles novada pašvaldība Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā LV - 3701

Elektroniski
pa e-pastu: apic@dobele.lv,
pa e-adresi: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@90009115092
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Oriģināls
1. Iesniegums, kurā minēts atsavināmais objekts, kadastra numurs, sastāvs, zemes platība
2. Notariāli apliecināta piekrišana no pilngadīgajiem deklarētajiem ģimenes locekļiem, ja atsavina dzīvokli
2. Kopija, uzrādot oriģinālu
1. Īres līgums, ja atsavina dzīvokli
2. Zemes nomas līgums
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Persona iesniedz Dobeles novada pašvaldībā Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā iesniegumu un nepieciešamos dokumentus

2.

Pa pastu vai personīgi saņem domes lēmumu

3.

Pašvaldības kasē jāiemaksā domes lēmumā norādītā summa

4.

Paraksta un saņem Pirkuma līgumus (3 eks.) Brīvības ielā 15, Dobelē, 211. kabinetā

Pakalpojuma maksa
EUR
Bez maksas (apmaksā tikai objekta cenu)
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

6 mēneši

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63707249