?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Pašvaldības budžetā kļūdaini ieskaitīto maksājumu pārskaitīšana un pārmaksu atmaksa

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā

Tai skaitā pagastos

Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Naudītes, Krimūnu, Penkules un Zebrenes pagastos

Pa pastu

Brīvības 15, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Elektroniski
pa e-pastu: apic@dobele.lv,
pa e-adresi: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@90009115092
Iesnieguma veidlapa pieejama
Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1.
1. IesniegumsMicrosoft Office document icon Iesniegums
2. Kopija
1. Maksājumu dokuments
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Jāiesniedz iesniegums, pievienojot maksājumu dokumentu kopijas

Pakalpojuma maksa
EUR
Bez maksas
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

30 dienas

Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63707269
E-pasts