?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Pašvaldība

Dobeles novada pašvaldība

Brīvības iela 17, Dobele, LV-3701
Reģ. nr. 90009115092
LV94UNLA0050014267180
LV28HABA0001402050427
Tālrunis: 63720940
Fax: 63707258

e-pasts: dome@dobele.lv

Pašvaldības darba laiks:
Pirmdien, otrdien, ceturtdien no 8.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00,
trešdien 8.00 - 12.00 un 13.00 - 18.00,
piektdien 8.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00.

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrs (APIC)

Brīvības iela 15, Dobele, LV -3701
Tālrunis: 637 07269, 637 00137, 26527422
e-pasts: apic@dobele.lv

APIC darba laiks:

Pirmdien, otrdien, ceturtdien no 8.00 - 17.00,
trešdien 8.00 - 18.00,
piektdien 8.00 - 16.00,
bez pusdienas pārtraukuma.

Kases darba laiks:

Pirmdien, otrdien, ceturtdien no 8.00 - 11.00 un 13.00 - 17.00,
trešdien 8.00 - 11.00 un 13.00 - 18.00,
piektdien no 8.00 - 11.00 un 13.00 - 16.00.
Mēneša pēdējā darba dienā kases darba laiks līdz 15.30.