?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Nekustamais īpašums

 • Adreses un nosaukuma piešķiršana
 • Dzīvojamai mājai zemes gabala pārskatīšana
 • Izziņa par esošo platību
 • Izziņa par zemes vienības apgrūtinājumiem
 • Izziņa par zemes īpašuma vai lietošanas tiesībām
 • Medību tiesību nodošana
 • Nedzīvojamo telpu noma
 • Nekustamā īpašuma sadalīšana
 • Pašvaldībai piederošas vai piekrītošas apbūvēas zemes noma
 • Pašvaldības īpašuma atsavināšana
 • Piekrišana (vai atteikums) zemes iegūšanai īpašumā (ārvalstniekiem)
 • Pirmpirkuma tiesību izmantošana (neizmantošana) uz nekustamo īpašumu
 • Privatizējamās mājas zeme
 • Zemes iegāde
 • Zemes ierīcības projekts
 • Zemes lietošanas mērķa noteikšana vai maiņa