?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Maksājumu iekasēšana par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā

Tai skaitā pagastos

Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Naudītes, Krimūnu, Penkules un Zebrenes pagastos

Elektroniski
Izmantojot kredītiestāžu pakalpojumus
Nepieciešamie dokumenti
1. Uzrāda oriģinālu
1. Maksājuma dokuments (kvīts, rēķins, izziņa)
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Samaksāt maksājumu novada pašvaldības kasē Brīvības ielā 15, Dobelē vai pagastu pārvaldēs

2.

Izmantot bankas pakalpojumus:
AS SEB banka konta Nr. LV94 UNLA 0050 0142 6718 0
AS Swedbanka konta Nr. LV28 HABA 0001 4020 5042 7
AS Swedbanka nekustamā īpašuma nodokļa nomaksai konta Nr. LV90 HABA 0551 0276 4659 8
AS Swedbanka komunālo pakalpojumu nomaksai konta Nr. LV16 HABA 0551 0276 4657 2
AS Citadele banka konta Nr. LV51 PARX 0012 4775 9000 1

 

Pakalpojuma maksa
EUR
Bez maksas
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

Saskaņā ar maksājuma dokumentu

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63707269
E-pasts