?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Kultūra

Bēnes pagasts

* Bēnes Tautas nams, Centrālais laukums 3, Bēne, Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV-3711
Vadītāja Ingrīda Rozenfelde, tālr. 63720097; 28295001; e-pasts: rozenfeldeingrida@inbox.lv

* Bēnes pagasta bibliotēka, Stacijas iela 8 (3.stāvā), Bēne, Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV -3711
Vadītāja Ilga Straume, tālr. 63758248; e-pasts: benesbiblioteka@inbox.lv

* Pensionāru klubiņš “Atvasara”, Stacijas iela 8, Bēne, Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV-3711
Vadītāja Lidija Stavro, mob. tālr. 29649689

Ukru pagasts

Kūltūra

* Ukru Tautas nams, “Stariņi”, Ukri, Ukru pagasts, Dobeles novads, LV-3729
Vadītāja Gunta Razdovska, tālr. 63729236; e-pasts: gunta.razdovska@kultura.auce.lv

Ukru Tautas nama tradīcijas
Maijs nav iedomājams bez amatierteātra “Ukri” pirmizrādes. Tā pulcē pilnu zāli ar skatītājiem – kā nekā uzstājas taču savējie. Amatierteātris 2016. gadā atzīmēja 10 gadu jubileju, kaut gan teātra spēlēšana Ukros ietiecas simtu gadu senā pagātnē. Šogad Ukru pagasts atzīmēs 100. gadadienu kopš pievienošanas Latvijai.
Amatierteātra „Ukri”  režisore ir Gunta Razdovska. Kolektīvs piedalās skatēs, aktīvi iesaistās novada kultūras dzīvē, kā arī izmanto izdevības piedalīties amatierteātru festivālos ne tikai novadā, bet arī ārpus tā robežām.

Muzeju nakts pasākumos klātesošie tiek iepazīstināti ar pagasta vēstures istabas materiāliem, kā arī tiek rīkotas dažādas aktivitātes. Vēstures istabā atrodas pētnieciskie materiāli par Ukru pagasta, skolas, bērnudārza vēsturi, ievērojamiem cilvēkiem, folkloru, atmiņu stāstījumi u.c., kā arī aplūkojamas dažādas cilvēku dāvinātas lietas - sākot ar akmens laikmeta cirvi un vairākus gadsimtus senām tītavām līdz rakstāmmašīnai. Ir iespēja iemēģināt roku aušanā trizuļu stellēs.
Ukros viens no pasākumiem, kas pulcē visvairāk cilvēku, ir Jāņi, kad sabrauc radi un draugi no malu malām. Jau no 2006. gada Jāņu vakars iesākas ar Ukru amatierteātra  izrādi. Tiek sveiktas Līgas un Jāņi, iedegts Jāņu ugunskurs.
Par tradīciju ir kļuvis saiets tiem, kam tuva floristika, ziedi. Tikšanās laikā parasti tiek gatavoti dabas objekti, kuri pēc tam paliek parkā. Materiālus nodrošina rīkotājs. Tikšanās otrajā daļā florista vadībā dalībnieki gatavo darbiņus, kurus ņem līdz kā pateicību par ieguldīto darbu dabas objektu veidošanā.
Tradicionāli tiek rīkotas izstādes - bez vietējo iedzīvotāju sarūpētu ziedu, rokdarbu izstādēm bijušas arī mākslinieku gleznu, fotogrāfiju izstādes.
Mazos pagasta iedzīvotājus pulcē Lieldienu un Ziemassvētku sarīkojumi.
Katru gadu tiek rīkoti Starptautiskajai Sieviešu dienai, Ģimenes dienai, LR proklamēšanas dienai un Ziemassvētkiem  veltīti koncerti, kuros uzstājas gan mūsu novada, gan citu novadu amatiermākslas kolektīvi.

* Ukru pagasta bibliotēka, “Stariņi”, Ukri, Ukru pagasts, Dobeles novads, LV-3729
Vadītāja  Aija Cintiņa, tālr. 28343378; e-pasts: ukru.biblioteka@inbox.lv

* Biedrība “Ukru kultūrai”, “Kviesīši”, Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV – 711
Vadītāja Gunta Razdovska, mob. tel. 27828440