?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Kultūra

Kultūras un sporta darba organizatore Evita Zute, mob. 26767172.

Amatiermākslas kolektīvi:

  • Bērnu vokālais ansamblis, vadītāja  Ērika Kreicberga;
  • Rokdarbu pulciņš “Pūriņš”, vadītāja Inta Finka.

Zebrenes pagastā darbojas sieviešu biedrība “Dīva’’, valdes priekšsēdētāja Evita Zute.