?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Kultūra

Jaunbērzes Tautas nams, Ceriņu iela 2, Jaunbērzes pagasts, Dobeles novads
Direktore Aija Eidinta,  mob. 25488422

* Jaunbērzes pagasta bibliotēka, Ceriņu iela 2, Jaunbērzes pagasts, Dobeles novads
Vadītāja Anita Antanoviča, tālr.  63723768

Amatiermākslas kolektīvi:

  • Dāmu vokālais ansamblis “Ilūzija”, vadītājs Raimonds Bulmers;
  • Jauniešu deju kolektīvs "Māra", vadītāja Baiba Meiere,
  • Bērnu deju kolektīvs "Māriņa", vadītāja Baiba Meiere.

Jaunbērzes pagastā darbojas biedrība Dāmu klubs “Noskaņa”, vadītājas Aija Eidinta, Lilija Berķe un Madara Strazda.