?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Kultūra

Visa Dobeles pagasta kultūras un sabiedriskā dzīve ir koncentrēta pagasta skolā un bibliotēkās, jo pagasta ciematos nav kultūras namu.

* Aizstrautnieku bibliotēka, "Gaismiņas", Aizstrautnieki, Dobeles pagasts, Dobeles novads, LV - 3701.
Vadītāja Sandra Kazimiraite, tālr. 63754460, e-pasts: abiblioteka@inbox.lv 
Bibliotēkas telpu kopējā platība 123 m². Kopējais bibliotēkas grāmatu fonds ir 4042 grāmatas. Lasītājiem ir pieejami dažādi periodiskie izdevumi - laikraksti un žurnāli. Bibliotēkā regulāri tiek veidotas literatūras izstādes, kas veltītas ievērojamiem cilvēkiem, politiskām norisēm, gadskārtu ieražām u.c. tēmām, dažādi tematiski pasākumi un konkursi. Bibliotēkā darbojas sabiedriskais interneta pieejas punkts ar bezmaksas internetu, pieejami seši datori, kopēšana, skenēšana, datorizdruka.Bibliotēkā darbojas dažādas radošās darbnīcas.
 
* Lejasstrazdu bibliotēka,"Stariņi", Lejasstrazdi, Dobeles pagasts, Dobeles novads, LV - 3722.
Vadītāja Ludmila Zaremba, tālr.  63700802; e-pasts: luderik@inbox.lv
Lejasstrazdu bibliotēkas grāmatu fonds ir 2875 grāmatas, fonds tikai veidojas, tāpēc visi tiek aicināti ziedot grāmatas. Bibliotēkā darbojas sabiedriskais interneta pieejas punkts ar bezmaksas internetu, pieejami pieci datori. Lasītājiem ir pieejami dažādi periodiskie izdevumi - laikraksti un žurnāli. Bibliotēkā regulāri tiek veidotas literatūras izstādes, kas veltītas ievērojamiem cilvēkiem, politiskām norisēm, gadskārtu ieražām u.c. tēmām, dažādi tematiski pasākumi un konkursi.Bibliotēkā darbojas dažādas radošās darbnīcas.