?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Kultura

* Bikstu kultūras un atpūtas centrs, "Laukvidi", Bikstu pag., Dobeles novads, LV – 3713
Tālr. 26555109
Vadītāja Evita Biete

Bikstu filiālbibliotēka, "Liepziedi", Bikstu pag., Dobeles novads, LV – 3713
Tālr. 63700162
Vadītāja Baiba Šīmane

* Amatiermākslas kolektīvi

- Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Bikstenieki", vadītāja Agita Jansone;
- Bērnu deju kolektīvs “Bikstēni”, vadītāja Agita Jansone;
- Vīru vokālais ansamblis "Optimisti", vadītājs Jānis Lapsa;
- Senioru deju kopa "Vēl aizvien", vadītāja Ināra Rumba.