?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Kultūra

* Kaķenieku kultūras un sporta centrs,  Skolas ielā 2, Kaķenieki, Annenieku pag., Dobeles novads, LV-3718
Vadītāja Valentīna Pravdiveca, tālr. 25488436, e-pasts: valentina.pravdiveca@dobele.lv

Amatiermākslas kolektīvi:

  • Senioru vokālais ansamblis "Zelta ābele", vadītāja Astrīda Klāsone;
  • ​Sieviešu deju grupa "Laimes pulkstenis", vadītāja Lāsma Krama;
  • Amatierteātris “Savieši” režisore Inese Strautmane;
  • Bērnu vokālais ansamblis, vadītāja Adrija Žilinska.

* Annenieku pagasta bibliotēka, Skolas ielā 2, Kaķenieki, Annenieku pag., Dobeles novads, LV-3718
Vadītāja Daina Veinberga, tālr. 25488425

* Annenieku dāmu klubiņš "Sākums",  Skolas ielā 2, Kaķenieki, Annenieku pag.,  Dobeles novads, LV – 3718
Vadītāja Inta Balčūna, tālr. 25910676

* Pagasta pensionāru klubs "Zelta ābele",  Skolas ielā 2, Kaķenieki, Annenieku pag., Dobeles novads, LV-3718
Prezidente Vija Ivanova, tālr. 26710330

Annenieku attīstības biedrība, Skolas ielā 2, Kaķenieki, Annenieku pag., Dobeles novads, LV-3718
Vadītāja Ināra Voļaņuka, tālr. 26018731