?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Izsoles

29.09.2020.

Dobeles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē 2020. gada 11. novembrī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • dzīvokli Nr.1 Gardenes ielā 21, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 29,9 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 299/1457 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra numurs 4646 900 0614, par sākumcenu 600,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020. gada 9. novembrim personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 60,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. marts. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.4 Gardenes ielā 21, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 45,6 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 456/1457 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra numurs 4646 900 0616, par sākumcenu 800,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020. gada 9. novembrim personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 80,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. marts. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.1 “Ģīgumos 1”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 33 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 330/1631 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra numurs 4652 900 0314, par sākumcenu 700,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020. gada 9. novembrim personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 70,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. marts. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.4 “Ģīgumos 1”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 37,8 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 378/1631 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra numurs 4652 900 0312, par sākumcenu 700,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020. gada 9. novembrim personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 70,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. marts. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, 19.kabinetā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ. Nr. 90009115092
Norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”, kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

13.10.2020.

2020. gada 21. oktobrī plkst. 15.00 Dobeles novada pašvaldībā notiks nekustamo īpašumu nomas maksas tiesību izsoles:

14.09.2020.

2020. gada 23. septembrī plkst. 16.00 Dobelē, Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, mazajā zālē notiks nedzīvojamo telpu Tērvetes ielā 10, Dobelē, nomas maksas tiesību izsole.

Izsoli organizē Dobeles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija.

Izsoles noteikumi un paziņojums šeit>

Izsoles dalībniekus reģistrē Dobeles novada pašvaldībā, (zvanot pa tel. 29148575) Brīvības ielā 15, Dobelē, līdz 2020. gada 22. septembrim, plkst. 17.00.

 

28.08.2020.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2020. gada 14. oktobrī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • dzīvokli Nr. 18 Dārza ielā 3, Apguldē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 69,3 kv.m.platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 657/13648 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes, kadastra numurs 4680 900 0215 par sākumcenu 1500,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020.gada 12.oktobrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 150,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020.gada 31.decembris. Dzīvokļa apskates laiks  saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 •  zemesgabalu “Veczemnieki 177” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 011 0198, 0,0699 ha platībā par sākumcenu 1800,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020.gada 12.oktobrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 180,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020.gada 31.decembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Pokaiņi 123” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4672 009 0123, 0,1154 ha platībā par sākumcenu 2300,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020.gada 12.oktobrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 230,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020.gada 31.decembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Pokaiņi 290” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4672 009 0290, 0,1170 ha platībā par sākumcenu 2300,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020.gada 12.oktobrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 230,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020.gada 31.decembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 17 Dobelē,  darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ. Nr. 90009115092
Norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”, kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

 

14.08.2020.

2020. gada 26. augustā plkst. 16.00 Dobeles novada pašvaldībā notiks nekustamā īpašuma Pokaiņi 464 Krimūnu pagastā nomas maksas tiesību izsole.

Izsoli organizē Dobeles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija Brīvības ielā 15, Dobelē, mazajā zālē.

Izsoles paziņojums un noteikumi Pokaiņi 464. 

Izsoles dalībniekus reģistrē Dobeles novada pašvaldībā, (zvanot pa tel. 29148575) Brīvības ielā 15, Dobelē, līdz 2020. gada 25. augustam, plkst. 17.00.

 

03.08.2020.

Dobeles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē 2020. gada 16. septembrī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • zemesgabalu “Dzeguzes” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 001 0127, platība 50,06 ha par sākumcenu  156 000,00 EUR, solis 2000,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020.gada 14.septembrim pašvaldībā jāiesniedz iesniegums par piedalīšanos izsolē un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 15600,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020.gada 31.decembris. Informācija par nekustamo īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Līdumnieki” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 001 0120, platība 16,8 ha par sākumcenu  35750,00 EUR, solis 2000,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020.gada 14.septembrim pašvaldībā jāiesniedz iesniegums par piedalīšanos izsolē un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 3575,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020.gada 31.decembris. Informācija par nekustamo īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Maliņas” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 001 0130, platība 39,71 ha par sākumcenu  110500,00 EUR, solis 2000,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020.gada 14.septembrim pašvaldībā jāiesniedz iesniegums par piedalīšanos izsolē un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 11050,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020.gada 31.decembris. Informācija par nekustamo īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu  “Kārkli” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 001 0129, platība 41,48 ha par sākumcenu  171925,00 EUR, solis 2000,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020.gada 14.septembrim pašvaldībā jāiesniedz iesniegums par piedalīšanos izsolē un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 17193,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020.gada 31.decembris Informācija par nekustamo īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Ružas” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 005 0052, platība 33,14 ha par sākumcenu  82875,00 EUR, solis 2000,00 EUR.. Uz zemesgabala atrodas 2009.gadā slēgta un rekultivēta sadzīves atkritumu izgāztuve “Lemkini”, kurai  uzturēšana un vides stāvokļa monitorings ir jāveic līdz 2028. gadam, atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1032 “Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” 5. pielikuma prasībām un izstrādātajai monitoringa programmai, t.sk. veicot pazemes ūdeņu monitoringu četros gruntsūdens novērošanas urbumos, slēdzot līgumu ar Latvijas vides, ģeoloģijas  un meteoroloģijas centru. Dalībniekiem līdz 2020.gada 14.septembrim pašvaldībā jāiesniedz iesniegums par piedalīšanos izsolē un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 8288,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020.gada 31.decembris. Informācija par nekustamo īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Dobelē, Brīvības ielā 17, 19. kabinetā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas pa tālruni 63720938 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ. Nr. 90009115092
Norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”, kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

 

03.08.2020.

Dobeles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē 2020. gada 9. septembrī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • dzīvokli Nr.11 Priežu ielā 3 Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 73,0 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 730/8598 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes,  kadastra numurs 4646 900 0610 par sākumcenu 2000,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020.gada 7.septembrim personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 200,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020.gada 31.decembris. Dzīvokļa apskates laiks  saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463. Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 17 Dobelē,  19.kabinetā darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.
 • dzīvokli Nr.4 “Bastardos” Bērzē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 70,7 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 707/4658 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes,  kadastra numurs 4652 900 0310 par sākumcenu 5600,00 EUR, solis 200,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020.gada 7.septembrim personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 560,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020.gada 31.decembris. Dzīvokļa apskates laiks   saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.7 Brīvības ielā 9 Dobelē, Dobeles novadā, 50,6 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 506/3317 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes,  kadastra numurs 4601 900 2974 par sākumcenu 3100,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020.gada 7.septembrim personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 310,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020.gada 31.decembris. Dzīvokļa apskates laiks   saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.19 “Ziedugravās 5” Naudītē, Nausdītes pagastā, Dobeles novadā, 93,0 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 930/17149 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes,  kadastra numurs 4680 900 0165 par sākumcenu 3300,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020.gada 7.septembrim personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 330,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020.gada 31.decembris. Dzīvokļa apskates laiks   saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.14 “Sprīdīšos” Zebrenē, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, 34,0 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 340/14238 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes,  kadastra numurs 4698 900 0084 par sākumcenu 750,00 EUR, solis 50,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020.gada 7.septembrim personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 75,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020.gada 31.decembris. Dzīvokļa apskates laiks   saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • zemes starpgabalu “Pienava” Bērzes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4652 002 0170, platība 0,65 ha par sākumcenu 2700,00 EUR, solis 100,00 EUR, pierobežniekiem pirmpirkuma tiesības. Dalībniekiem līdz 2020.gada 7.septembrim personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 270,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020.gada 31.decembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemes starpgabalu Pārupes iela 6A Dobelē, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4601 011 4621, platība 0,0229 ha par sākumcenu 2200,00 EUR, solis 100,00 EUR, pierobežniekiem pirmpirkuma tiesības. Dalībniekiem līdz 2020.gada 7.septembrim personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 220,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020.gada 31.decembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Mežansi” Miltiņos, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4652 005 0020, platība 0,4335 ha, kadastra apzīmējums 4652 005 0521  par sākumcenu 5000,00 EUR, solis 200,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020.gada 7.septembrim personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 500,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020.gada 31.decembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 17 Dobelē,  19. kabinetā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas pa tālruni 63720938 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ. Nr. 90009115092
Norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”, kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

 

29.06.2020.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2020. gada 19. augustā plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • zemesgabalu “Jaunzemnieki 182” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 46462 012 0189, 0,0591 ha platībā par sākumcenu 1500,00 EUR, solis 100,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 17. augustam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 150,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2020. gada 31. oktobris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabaluJaunzemnieki 217” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 46462 012 0223, 0,062 ha platībā par sākumcenu 1500,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020. gada 17. augustam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 150,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2020. gada 31. oktobris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Jaunzemnieki 251” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 012 0258, 0,0599 ha platībā par sākumcenu 1500,00 EUR, solis 100,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 17. augustam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 150,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2020. gada 31. oktobris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Veczemnieki 177” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 011 0198, 0,0699 ha platībā par sākumcenu 1800,00 EUR, solis 100,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 17. augustam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 180,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2020. gada 31. oktobris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Liepāres” Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4652 006 0256, 0,0486 ha platībā (kadastra apzīmējums 4652 006 0255) par sākumcenu 1000,00 EUR, solis 100,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 17. augustam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 100,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2020. gada 31. oktobris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Pokaiņi 325” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4672 009 0325, 0,0671 ha platībā par sākumcenu 1600,00 EUR, solis 100,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 17. augustam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 160,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2020. gada 31. oktobris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ. Nr. 90009115092
Norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”, kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

 

28.05.2020.

Dobeles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē 2020. gada 22. jūlijā plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • dzīvokli Nr.3 Robežu ielā 13, Dobelē, Dobeles novadā, 35,9 m² platībā, un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 359/1401 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kadastra numurs 4601 900 3008, par sākumcenu 3000,00 EUR, solis 100,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 20. jūlijam personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 300,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2020. gada 30. septembris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, 19. kabinetā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ. Nr. 90009115092
Norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”, kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

 

21.05.2020.

Dobeles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē 2020. gada 15. jūlijā plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • zemesgabalu “Dzeguzes” Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr. 4646 001 0127, platība 50,06 ha, par sākumcenu 192 000,00 EUR, solis 1000,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 13. jūlijam pašvaldībā jāiesniedz iesniegums par piedalīšanos izsolē un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 19200,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2020. gada 31. augusts. Informācija par nekustamo īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Līdumnieki” Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr. 4646 001 0120, platība 16,8 ha, par sākumcenu 44 000,00 EUR, solis 1000,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 13. jūlijam pašvaldībā jāiesniedz iesniegums par piedalīšanos izsolē un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 4400,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2020. gada 31. augusts. Informācija par nekustamo īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Maliņas” Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr. 4646 001 0130, platība 39,71 ha, par sākumcenu 136 000,00 EUR, solis 1000,00 EUR. 
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 13. jūlijam pašvaldībā jāiesniedz iesniegums par piedalīšanos izsolē un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 13600,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2020. gada 31. augusts. Informācija par nekustamo īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Kārkli” Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr. 4646 001 0129, platība 41,48 ha, par sākumcenu 211 600,00 EUR, solis 1000,00 EUR. 
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 13. jūlijam pašvaldībā jāiesniedz iesniegums par piedalīšanos izsolē un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 21160,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2020. gada 31. augusts. Informācija par nekustamo īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Ružas” Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr. 4646 005 0052, platība 33,14 ha, par sākumcenu 102 000,00 EUR, solis 1000,00 EUR.
  Uz zemesgabala atrodas 2009. gadā slēgta un rekultivēta sadzīves atkritumu izgāztuve “Lemkini”, kuras uzturēšana un vides stāvokļa monitorings ir jāveic līdz 2028. gadam atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1032 “Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” 5. pielikuma prasībām un izstrādātajai monitoringa programmai, t.sk. veicot pazemes ūdeņu monitoringu četros gruntsūdens novērošanas urbumos, slēdzot līgumu ar Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru.
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 13. jūlijam pašvaldībā jāiesniedz iesniegums par piedalīšanos izsolē un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 10200,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2020. gada 31. augusts. Informācija par nekustamo īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, 19. kabinetā, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ. Nr. 90009115092
Norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”, kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

 

15.06.2020.

2020. gada 30. jūnijā plkst. 16.00 Dobeles novada pašvaldībā notiks nekustamā īpašuma Pokaiņi Nr.359, Krimūnu pagastā nomas maksas tiesību izsole.

Izsoli organizē Dobeles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija Brīvības ielā 15, Dobelē, mazajā zālē.
Izsoles paziņojums un noteikumi Pokaiņi Nr.359 
Izsoles dalībniekus reģistrē Dobeles novada pašvaldībā, (zvanot pa tel. 29148575) Brīvības ielā 15, Dobelē, līdz 2020. gada 18. februārim, plkst. 17.00.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ. Nr. 90009115092
Norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”, kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

 

29.04.2020.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2020. gada 10. jūnijā plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • dzīvokli Nr.7 Bērzes ielā 14, Dobelē, Dobeles novadā, 79,8 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 798/8460 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas,  kadastra numurs 4601 900 3005, par  sākumcenu 8000,00 EUR, solis 200,00 EUR. 
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 8. jūnijam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 800,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2020. gada 30. septembris.
  Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.2 Brīvības ielā 9, Dobelē, Dobeles novadā, 51,9 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 519/3317 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala,  kadastra numurs 4601 900 2963, par sākumcenu 3000,00 EUR, solis 100,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 8. jūnijam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 300,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2020. gada 30. septembris.
  Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.5 Brīvības ielā 9, Dobelē, Dobeles novadā, 33,5 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 335/3317 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala,  kadastra numurs 4601 900 2965, par sākumcenu 2300,00 EUR, solis 100,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 8. jūnijam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 230,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2020. gada 30. septembris.
  Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • zemesgabalu Skolas iela 4A Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr. 4672 005 0175, platība 0,3 ha, par sākumcenu 4200,00 EUR, solis 100,00 EUR. 
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 8. jūnijam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 420,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2020. gada 30. septembris.
  Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ. Nr. 90009115092
Norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”, kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

 

31.03.2020.

Dobeles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē 2020. gada 20. maijā plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • dzīvokli Nr.2 “Bērzbeķē” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 30,1 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 301/7296 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala,  kadastra numurs 4660 900 0270 par sākumcenu 350,00 EUR, solis 10,00 EUR. Dzīvojamā māja 1998. gada 16. decembrī ar Nr. 4889 iekļauta vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Bērzbeķes muižas apbūve” sastāvā. Dobeles novada pašvaldības būvvalde 2019. gada 21. oktobrī pieņēma lēmumu aizliegt dzīvojamo māju ekspluatēt līdz bīstamības novēršanai. 
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 18. maijam personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 35,00 EUR un dalības maksa 5,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 30. jūnijam. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.4 “Bērzbeķē” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 34,1 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 341/7296 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala,  kadastra numurs 4660 900 0269 par sākumcenu 350,00 EUR, solis 10,00 EUR. Dzīvojamā māja 1998. gada 16. decembrī ar Nr. 4889  iekļauta vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Bērzbeķes muižas apbūve” sastāvā. Dobeles novada pašvaldības būvvalde 2019. gada 21. oktobrī pieņēma lēmumu aizliegt dzīvojamo māju ekspluatēt līdz bīstamības novēršanai. 
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 18. maijam personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 35,00 EUR un dalības maksa 5,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 30. jūnijam. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.10 “Bērzbeķē” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 48,4 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 484/7296 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala,  kadastra numurs 4660 900 0268 par sākumcenu 500,00 EUR, solis 10,00 EUR. Dzīvojamā māja 1998. gada 16. decembrī ar Nr. 4889  iekļauta vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Bērzbeķes muižas apbūve” sastāvā. Dobeles novada pašvaldības būvvalde 2019. gada 21. oktobrī pieņēma lēmumu aizliegt dzīvojamo māju ekspluatēt līdz bīstamības novēršanai. 
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 18. maijam personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 50,00 EUR un dalības maksa 5,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 30. jūnijam. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.11 “Bērzbeķē” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 13,8 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 138/7296 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala,  kadastra numurs 4660 900 0273 par sākumcenu 150,00 EUR, solis 10,00 EUR. Dzīvojamā māja 1998. gada 16. decembrī ar Nr. 4889  iekļauta vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Bērzbeķes muižas apbūve” sastāvā. Dobeles novada pašvaldības būvvalde 2019. gada 21. oktobrī pieņēma lēmumu aizliegt dzīvojamo māju ekspluatēt līdz bīstamības novēršanai. 
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 18. maijam personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 15,00 EUR un dalības maksa 5,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 30. jūnijam. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.12 “Bērzbeķē” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 76,3 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 763/7296 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala,  kadastra numurs 4660 900 0267 par sākumcenu 800,00 EUR, solis 10,00 EUR. Dzīvojamā māja 1998. gada 16. decembrī ar Nr. 4889  iekļauta vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Bērzbeķes muižas apbūve” sastāvā. Dobeles novada pašvaldības būvvalde 2019. gada 21. oktobrī pieņēma lēmumu aizliegt dzīvojamo māju ekspluatēt līdz bīstamības novēršanai. 
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 18. maijam personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 80,00 EUR un dalības maksa 5,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. oktobrim. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.13 “Bērzbeķē” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 47,0 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 407/7296 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala,  kadastra numurs 4660 900 0272 par sākumcenu 500,00 EUR, solis 10,00 EUR. Dzīvojamā māja 1998. gada 16. decembrī ar Nr. 4889  iekļauta vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Bērzbeķes muižas apbūve” sastāvā. Dobeles novada pašvaldības būvvalde 2019. gada 21. oktobrī pieņēma lēmumu aizliegt dzīvojamo māju ekspluatēt līdz bīstamības novēršanai. 
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 18. maijam personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 50,00 EUR un dalības maksa 5,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 30. jūnijam. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.17 “Bērzbeķē” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 41,8 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 418/7296 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala,  kadastra numurs 4660 900 0274 par sākumcenu 450,00 EUR, solis 10,00 EUR. Dzīvojamā māja 1998. gada 16. decembrī ar Nr. 4889  iekļauta vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Bērzbeķes muižas apbūve” sastāvā. Dobeles novada pašvaldības būvvalde 2019. gada 21. oktobrī pieņēma lēmumu aizliegt dzīvojamo māju ekspluatēt līdz bīstamības novēršanai. 
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 18. maijam personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 45,00 EUR un dalības maksa 5,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 30. jūnijam. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • nekustamo īpašumu “Vanadziņi” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, kas sastāv no zemesgabala 2030 m2 paltībā  un uz tā esošās ēkas – katlu mājas, ar kadastra Nr. 4660 005 0111  par sākumcenu 3100,00 EUR, solis 100,00 EUR. 
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 18. maijam personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 310,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. augustam. Informācija par nekustamo īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 17 Dobelē,  19.kabinetā darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ. Nr. 90009115092
norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”,  kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

 

02.03.2020.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2020. gada 15. aprīlī  plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • dzīvokli Nr.20 Dārza ielā 1, Apguldē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 33,0 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 309/12263 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala,  kadastra numurs 4680 900 0213, par sākumcenu 1000,00 EUR, solis 100,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 9. aprīlim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 100,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. augusts.
  Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • zemesgabalu “Gaismas” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4660 001 0206, platība 0,4996 ha, par sākumcenu 3300,00 EUR, solis 100,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 9. aprīlim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 330,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. decembris.
  Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu starpgabalu “Jurģīši” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4660 003 0093, platība 1900 m² par sākumcenu 2300,00 EUR, solis 100,00 EUR, zemesgabala pierobežniekiem pirmpirkuma tiesības.
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 9. aprīlim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 230,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. decembris. 
  Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
NMK 90009115092
norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”, kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

 

03.02.2020.

Dobeles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē 2020. gada 11. martā plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • dzīvokli Nr.30 Priežu ielā 28, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 49,1 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 470/25619 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala, kadastra numurs 4646 900 0588, par sākumcenu 2000,00 EUR, solis 50,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 9. martam personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 200,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš līdz 2020. gada 31. oktobrim.
  Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • zemesgabalu “Sirdskalni” Annenieku pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4642 001 0080, platība 6,7 ha par sākumcenu 40000,00 EUR, solis 1000,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 9. martam personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 4000,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš līdz 2020. gada 31. decembrim. 
  Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

 

07.02.2020.

2020. gada 19. februārī plkst. 16.00 Dobeles novada pašvaldībā notiks nekustamā īpašuma “Atpūtas” Bērzes pagastā nomas maksas tiesību izsole.
Izsoli organizē Dobeles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija Brīvības ielā 15, Dobelē, mazajā zālē.
Izsoles paziņojums un noteikumi "Atpūtas" 
Izsoles dalībniekus reģistrē Dobeles novada pašvaldībā, 209. kabinetā (2.stāvā), Brīvības ielā 15, Dobelē, līdz 2020. gada 18. februārim, plkst. 17.00.

 

02.01.2020.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2020. gada 12. februārī  plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • dzīvokli Nr. 12 Muldavas ielā 6 Dobelē, Dobeles novadā, 27,3 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 273/6012 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes, kadastra Nr. 4601 900 2987 par sākumcenu 4000,00 EUR, solis 200,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020. gada 10. februārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 400,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. decembris. Dzīvokļa apskates laiks   saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini , zvanot 63722463.
 • zemesgabalu Galenieki 37” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4660 006 0037, platība 0,0439 ha, par sākumcenu 1300,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020. gada 10. februārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 130,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. maijs. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Veczemnieki 199” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 011 0219, platība 0,1568 ha (kadastra apzīmējums 4646 011 0395), par sākumcenu 2800,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020. gada 10. februārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 280,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. maijs. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu Stariņi” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 008 0363, platība 2,34 ha (kadastra apzīmējums 4646 008 0464), par sākumcenu 9500,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz2020. gada 10. februārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 950,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. maijs. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

 

29.11.2019.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2020. gada 15. janvārī, plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • zemesgabalu “Smilgas” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4672 005 0325, platība 1325 kv.m. (kadastra apzīmējums 4672 005 0259) par sākumcenu 850,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020. gada 13. janvārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 85,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. maijam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 17 Dobelē,  darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

 

19.12.2019.

Dobeles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija atklātā izsolē 2020. gada 3. janvārī, plkst. 11:00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, organizē nomas tiesību izsoli:

 • nedzīvojamo telpu “Krimūnu skolā”, Krimūnu pagastā, 48.5 m2 platībā, nomas tiesību izsole.

Izsoles paziņojums un noteikumi
Izsoles dalībniekus reģistrē Dobeles novada pašvaldībā 209. kabinetā (2. stāvā), Brīvības ielā 15, Dobelē, līdz 2020. gada 2. janvārim plkst. 17.00.

 

01.11.2019.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2019. gada 11. decembrī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • dzīvokli Nr.9 Draudzības ielā 3, Kaķeniekos, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 244/2806 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala, kā arī 30/445 domājamās daļas no būves – šķūņa, kadastra numurs 4642 900 0254, par sākumcenu 750,00 EUR, solis 50,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2019. gada 9. decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 75,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. marts.
  Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.5 Tērvetes ielā 5, Dobelē, Dobeles novadā, 14,8 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 148/1322 daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala, kadastra numurs 4601 900 2982, par sākumcenu 1250,00 EUR, solis 50,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2019. gada 9. decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 125,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. marts.
  Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • zemesgabalu “Jaunzemnieki 356” Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr. 4646 012 0361, platība 0,0649 ha (kadastra apzīmējums 4646 012 0361) par sākumcenu 1700,00 EUR, solis 100,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2019. gada 9. decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 170,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. marts.
  Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Veczemnieki 33” Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr. 4646 011 0054, platība 565 m² (kadastra apzīmējums 4646 011 0054) par sākumcenu 1600,00 EUR, solis 100,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2019. gada 9. decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 160,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. marts.
  Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Pokaiņi 62” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr. 4672 009 0420, platība 667 m² (kadastra apzīmējums 4672 009 0062) par sākumcenu 1900,00 EUR, solis 100,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2019. gada 9. decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 190,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. marts.
  Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu Pokaiņi 339” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr. 4672 009 0423, platība 0,1471 ha (kadastra apzīmējums 4672 009 0424) par sākumcenu 3100,00 EUR, solis 100,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2019. gada 9. decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 310,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. marts.
  Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

 

30.09.2019.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2019. gada 13. novembrī, plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • dzīvokli Nr.4 “Pavasaros”, Penkulē, Penkules pagastā, Dobeles novadā, 55,6 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 556/6587 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala, kadastra numurs 4684 900 0071, par sākumcenu 1950,00 euro, solis 50,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019. gada 11. novembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 195,00 euro un dalības maksa 15,00 euro, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. janvāris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.2 “Ezerniekos”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 20,4 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 204/1531 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, klēts, pagraba un zemes, kadastra Nr.4680 900 0188, par sākumcenu 300,00 euro, solis 10,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019. gada 11. novembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 30,00 euro un dalības maksa 15,00 euro, nosolītā pirkuma maksa pircējam jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar Dobeles novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļu, zvanot 63707249.
 • dzīvokli Nr.30 Priežu ielā 28, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 49,1 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 470/25619 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala, kadastra numurs 4646 900 0588, par sākumcenu 2000,00 euro, solis 50,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019. gada 11. novembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 200,00 euro un dalības maksa 50,00 euro, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. janvāris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • nekustamo īpašumu Gardenes iela 11 Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, kas sastāv no zemesgabala 700 m² platībā un uz tā esošās dzīvojamās mājas 74,3 m² platībā, kadastra Nr.4646 001 0095, par sākumcenu 4200,00 euro, solis 100,00 euro.Dalībniekiem līdz 2019. gada 11. novembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 420,00 euro un dalības maksa 30,00 euro, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. janvāris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • nekustamo īpašumu “Dēliņi” Bērzes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4652 001 0071, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4652 001 0071 0,57 ha platībā un uz tā esošās dzīvojamās mājas ar kopplatību 73,6 m² un klēts, par sākumcenu 2900,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019. gada 11. novembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 290,00 euro un dalības maksa 30,00 euro, nosolītā pirkuma maksa pircējam jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar Dobeles novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļu, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

 

21.10.2019.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2019. gada 30. oktobrī, plkst. 17.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē:

Dobeles novada pašvaldības nedzīvojamo telpu „Vecā skola”, Penkulē, Penkules pagastā, Dobeles novadā nomas tiesību izsoles noteikumi

Vispārīgie noteikumi

1. Ar šiem noteikumiem tiek noteikta Dobeles novada pašvaldības nedzīvojamo telpu „Vecā skola” Penkulē, Penkules pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.46840040179, platība 18,3 m2, nomas tiesību (turpmāk tekstā – Izsoles objekts) atklātā izsole vairāksolīšanā.

Īpašie noteikumi

2. Izsoli organizē Dobeles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija (turpmāk tekstā – Komisija), Brīvības ielā 15, Dobelē, mazajā zālē, 2019.gada 30.oktobrī, plkst. 17.00, saskaņā ar šiem noteikumiem.
3. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli. Maksāšanas līdzeklis – euro.
4. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar objekta nomas tiesības izsoles noteikumiem, kā arī ar izsoles objekta faktisko stāvokli. Šo informāciju izsoles dalībniekiem sniedz izsoles organizētājs.
5. Izsoles pretendents pēc reģistrācijas izsolei nav tiesīgs celt pretenzijas par izsoles objekta faktisko stāvokli.
6. Izsoles dalībnieku reģistrācija.
7. Par izsoles dalībniekiem var reģistrēt fiziskas un juridiskas personas, saskaņā ar šiem   noteikumiem.
8. Izsoles dalībniekus reģistrē Dobeles novada pašvaldībā 210. kabinetā (2.stāvā), Brīvības ielā 15, Dobelē, līdz 2019.gada 29.oktobrim plkst. 17.00. Reģistrācijas laikā interesenti ir tiesīgi iepazīties ar izsoles noteikumiem.
9. Līdz reģistrācijai izsoles dalībniekam jāiemaksā izsoles dalības maksa 10 EUR (desmit euro) un drošības nauda 30 EUR (trīsdesmit euro) apmērā.  Izsoles dalībmaksas iemaksa ir veicama Dobeles novada pašvaldības norēķinu kontā saskaņā ar rēķinu LV 94 UNLA  0050014267180, AS SEB bankas Dobeles filiālē vai LV28 HABA 0001 4020 50427, AS Swedbank Dobeles filiālē.
10. Personām, kuras vēlas reģistrēties par izsoles dalībniekiem, jāiesniedz pieteikums, jāuzrāda personas apliecinošs dokuments. Nepieciešamās ziņas par pretendentu tiks iegūtas no Uzņēmumu reģistra  un Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzes. Bet juridiskai personai no SIA Firmas.lv un Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzes.
11. Izsoles dalībniekus reģistrē izsolei, norādot šādas ziņas:
      11.1. juridiskas personas reģistrācijas numuru un datumu;
      11.2. fiziskas personas vārdu un uzvārdu;
      11.3. adresi.
12.  Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas kartiņu, kurā ir šādi rekvizīti:
       12.1. dalībnieka kārtas numurs;
       12.2. dalībnieka vārds un uzvārds;
       12.3. atzīme par izsoles dalības maksas samaksu;
       12.4. izsoles vieta un laiks;
        12.5. izdošanas datums un reģistratora paraksts.
 13.  Izsoles dalībniekam nedrīkst būt nodokļu vai nomas maksas  parāds.
 14. Izsoles organizētājs nav tiesīgs līdz izsoles sākumam izpaust jebkādas ziņas par izsoles pretendentiem.    

Izsoles procedūra

 15.  Izsole var notikt, ja uz to ir reģistrējies vismaz  viens izsoles pretendents.
 16. Atklājot izsoli pretendents uzrāda reģistrācijas kartiņu.
 17. Dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli, samaksātā dalības maksa un drošības nauda netiek atmaksāta.
 18. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētiem dalībniekiem, tad izsoles vadītājs izsoli atliek uz vienu stundu.
 19. Izsoles gaita tiek protokolēta.
 20. Izsoles norise:
       20.1. Izsoles vadītājs, atklājot izsoli, raksturo izsoles objektu, paziņo izsoles objekta nomas maksas sākumcenu, kompensējamo sertificēta vērtētāja atlīdzības summu, kas attiecināma uz objektu, kā arī izsoles soli.
       20.2. Dalībniekiem solīšana atļauta tikai pa vienam izsoles solim.
       20.3. Izsoles objekta nomas maksas sākumcena ir 13 EUR (trīspadsmit euro) mēnesī.
       20.4. Izsoles solis  ir 1 EUR (viens euro).
       20.5. Vienreizējais maksājums par objekta novērtējumu 50 EUR (piecdesmit euro).
       20.6. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus apstiprināt gatavību iegūt izsoles objekta nomas tiesības par izsoles sākumcenu.
       20.7. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ reģistrācijas kartiņu. Katrs šāds solījums ir izsoles dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsoles objekta nomas tiesību iegūšanas cenu par noteikto soli. Ja neviens no dalībniekiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo  augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā piesitiena izsoles objekta nomas tiesība  pieder personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu.
      20.8. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi pacēluši solīšanas kartes, nosolot cenu, tad izsoles vadītājs nosaka izsoles uzvarētāju ar izlozes palīdzību, gadījumā, ja nākošajā solī nesola neviens dalībnieks.
      20.9. Ja uz izsoli ir ieradies tikai viens dalībnieks, tad viņš atzīstams par izsoles uzvarētāju, ja ir solījis vismaz vienu soli.
      20.10. Dalībnieka personas dati un nosolītā cena tiek ierakstīta protokolā.

Norēķins par nosolīto nomas tiesību

21. Izsoles uzvarētājam, kas nosolījis nomas tiesību, 10 dienu laikā pēc izsoles jāsamaksā vienreizējais maksājums par objekta novērtējumu un jānoslēdz telpu nomas līgums.
22. Iemaksātā drošības nauda tiek ieskaitīta nomas maksā.
23. Ja izsoles uzvarētājs 21.punktā norādītajā termiņā nav parakstījis telpu nomas līgumu, izsoles organizētājs pieņem lēmumu, ka izsoles uzvarētājs zaudē nosolītās nomas tiesības uz objektu. Dalības maksu un drošības naudu šim dalībniekam neatmaksā. Šajā gadījumā par izsoles uzvarētāju atzīst to izsoles dalībnieku, kurš apliecinājis gatavību nomas tiesības iegūt par iepriekšējo augstāko cenu.
24. Izsoles dalībniekam, kas nav nosolījis objekta nomas tiesību, drošības nauda tiek atmaksāta.

Izsoles rezultātu apstiprināšana

25. Izsoles rezultātu apstiprina Dobeles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija.
 

Nenotikušas izsoles un spēkā neesošas izsoles

26. Izsole uzskatāma par nenotikušu:
      26.1. Ja informācija par izsoli nav bijusi publicēta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā  vai ja izsole tikusi izziņota, pārkāpjot šos noteikumus;
      26.2. Ja tiek noskaidrots, ka nepamatoti noraidīta dalībnieka piedalīšanās izsolē vai  nepamatoti vai kļūdaini noraidīts kāds pārsolījums;
      26.3. Ja tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt dalībnieku no piedalīšanās izsolē;
      26.4. Ja dalībnieku reģistrācija un izsole notiek citā vietā un laikā, nekā rakstīts reģistrācijas apliecībā un izsoles noteikumos.
27. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem izsoles organizētājs. Izsoles organizētājs nedēļas laikā paziņo par to reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.

Paziņojums

„Par nekustamā īpašuma nomas maksas izsoli"

Paziņojuma publicēšanas datums: 21.10.2019.

Nomas izsoles objekta raksturojums

 

Nekustamā īpašuma nosaukums

„Vecā skola”

Nekustamā īpašuma adrese

Penkule, Penkules pagasts, Dobeles novads

Nekustamā īpašuma veids

nedzīvojamā telpa 18,3 m2

Kadastra numurs

Kadastra apzīmējums

46840040179

46840040179001001

Nomas līgumā paredzētais izmantošanas veids

komercdarbība

Nomas līguma termiņš

5 gadi

Nomas maksas izsoles nosacījumi: 

Izsoles objekta nomas maksas sākumcena, nomas maksa mēnesī EUR (papildus PVN)

13 EUR

Izsoles solis, nomas maksai mēnesī EUR

1  EUR

 

Vienreizējais maksājums par objekta novērtējumu

50 EUR

Objekta tirgus nomas maksas vērtība mēnesī

13 EUR  

Nomas maksas izsoles organizācija: 

Reģistrācijas vieta

Dobeles novada pašvaldībā 209 kabinetā (2.stāvā), Brīvības ielā 15, Dobelē

Reģistrācijas termiņš

Līdz 2019.gada 29.oktobrim, plkst.17.00

Izsoles vieta

Dobeles novada pašvaldībā 201.kabinetā (2.stāvā) Brīvības ielā 15, Dobelē

Izsoles norises laiks

2019.gada 30.oktobrī, plkst.17.00

Izsoles organizators

Dobeles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija

02.09.2019.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2019. gada 16. oktobrī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • dzīvokli Nr.2 Dārza ielā 2, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 74,6 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 746/12084 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala, kadastra numurs 4652 900 0218, par sākumcenu 2650,00 EUR, solis 50,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2019. gada 14. oktobrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 265,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR.
 • dzīvokli Nr.2 “Mušās 1”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 28,0 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 280/1065 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra Nr.4652 900 0186, par sākumcenu 450,00 EUR, solis 50,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2019. gada 14. oktobrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 45,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR.
 • nedzīvojamo telpu Nr.38 Upes ielā 1, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 13,6 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 136/23350 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes, kadastra Nr.4652 900 0303, par sākumcenu 400,00 EUR, solis 50,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2019. gada 14. oktobrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 40,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR.
 • dzīvokli Nr.1 “Magonēs”, Bikstos, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, 78,7 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 787/12838 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra Nr.4654 900 0119, par sākumcenu 2800,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2019. gada 14. oktobrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 280,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR.
 • zemesgabalu “Jaunzemnieki 565” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 012 0572, 0,1251 ha platībā par sākumcenu 2700,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2019. gada 14. oktobrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 270,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

 
 
01.03.2019.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2019. gada 10. aprīlī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē  pārdos:

 • dzīvokli Nr.25 Bērzes ielā 13, Dobelē, Dobeles novadā 57,1 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 571/26022 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (identifikācijas Nr.4601 004 4423 008 025) par   sākumcenu 10200,00 euro, solis 500,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019.gada 8.aprīlim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 1020,00  euro un dalības maksa 15,00 euro.
   
 • zemesgabalu „Jaunzemnieki 101”, Auru pagastā, Dobeles novadā (kadastra Nr.4646 012 0632) 0,1202 ha platībā par  sākumcenu 2600,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019.gada 8.aprīlim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 260,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.
   
 • zemesgabalu „Jaunzemnieki 253”, Auru pagastā, Dobeles novadā (kadastra Nr.4646 012 0260) 0,0579 ha platībā par  sākumcenu 1600,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019.gada 8.aprīlim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 160,00  euro un dalības maksa 15,00 euro.
   
 • zemesgabalu „Jaunzemnieki 567”, Auru pagastā, Dobeles novadā (kadastra Nr.4646 012 0574) 0,1228 ha platībā par  sākumcenu 2600,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019.gada 8.aprīlim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 260,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.
   
 • zemesgabalu „Jaunzemnieki 586”, Auru pagastā, Dobeles novadā (kadastra Nr.4646 012 0596) 0,0579 ha platībā par  sākumcenu 1500,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019.gada 8.aprīlim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 150,00  euro un dalības maksa 15,00 euro.
   

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 17 Dobelē,  darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

 

31.01.2019.

Dobeles novada pašvaldība 2019.gada 13.martā, plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē atklātā izsolē pārdod:

 • nekustamo īpašumu “Puķukalni”, Auros, Auru pagastā, Dobeles novadā, kas sastāv no 2 dzīvokļu dzīvojamās mājas, pagraba, kūts un zemesgabala 0,57 ha platībā (kadastra Nr. 46460080208) par sākumcenu 15000,00 euro, solis 500,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019.gada 11.martam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 1500,00  euro un dalības maksa 50,00 euro.
   
 • zemesgabalu “Pokaiņi 487”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 46720090487, 0,0734 ha platībā par sākumcenu 2100,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019.gada 11.martam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 210,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.
   
 • zemesgabalu “Pokaiņi 318”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 46720090318, 0,0583 ha platībā par sākumcenu 1800,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019.gada 11.martam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 180,00  euro un dalības maksa 15,00 euro.
   
 • zemesgabala “Tornis”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 46680030750, platībā 0,0257 ha platībā ( kadastra apzīmējums 46680030746) par sākumcenu 1500,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019.gada 11.martam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 150,00  euro un dalības maksa 15,00 euro.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

 

21.12.2018.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2019. gada 13. februārī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • dzīvokli Nr.81 Jāņa Čakstes ielā 23, Dobelē, Dobeles novadā, 51,4 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 514/52191 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (identifikācijas Nr.4601 013 4103 001 081) par sākumcenu 8800,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019. gada 11. februārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 880,00 euro un dalības maksa 15,00 euro.
   
 • dzīvokli Nr.1 Robežu ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā, 43,6 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 436/1526 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kadastra Nr.4601 900 2319 par sākumcenu 2800,00 euro, solis 50,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019. gada 11. februārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 280,00 euro un dalības maksa 15,00 euro.
   
 • dzīvokli Nr.5 “Oliņās”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, 32,5 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 325/2609 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un kūts (identifikācijas Nr.4654 05 0041 001 005) par sākumcenu 600,00 euro, solis 50,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019. gada 11. februārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 60,00 euro un dalības maksa 15,00 euro.
   
 • zemesgabalu “Pokaiņi 337” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, (kadastra Nr. 4672 009 0337) 0,147 ha platībā par sākumcenu 3500,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019. gada 11. februārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 350,00 euro un dalības maksa 30,00 euro.
   
 • zemesgabalu Kooperācijas iela 9D Dobelē, Dobeles novadā, (kadastra Nr. 4601 005 6708) 1110 m² platībā par sākumcenu 5100,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019. gada 11. februārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 510,00 euro un dalības maksa 30,00 euro.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

 
 
05.12.2018.

Dobeles novada pašvaldība 2019.gada 16.janvārī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē atklātā izsolē pārdod:

 • dzīvokli  Nr.1 Priežu ielā 1, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 58,8 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 588/8639 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas Nr.4646 001 0075 001 001) par sākumcenu 2500,00 euro, solis 50,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019.gada 14.janvārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 250,00  euro un dalības maksa 15,00 euro.
 • zemesgabalu „Jaunainavas” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā (kadastra Nr. 4668 003 0748) 0,1471 ha platībā (kadastra apzīmējums 4668 003 0743) par sākumcenu 2200,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019.gada 14.janvārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 220,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.
 • zemesgabalu Kooperācijas iela 13B Dobelē, Dobeles novadā (kadastra Nr. 4601 005 6821) 2141 kv.m. platībā par sākumcenu 9500,00 euro, solis 300,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019.gada 14.janvārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 950,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 17 Dobelē,  darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

 

29.10.2018.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2018. gada 12. decembrī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • dzīvokli Nr.2 Brīvības ielā 9, Dobelē, Dobeles novadā 51,9 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 519/3317 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas Nr.4601 002 1909 001 002) par sākumcenu 3100,00 euro, solis 50,00 euro.
  Dalībniekiem līdz 2018.gada 10.decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 310,00  euro un dalības maksa 15,00 euro.
 • dzīvokli Nr.8 Dārza ielā 2, Apguldē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā 40,1 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 401/12155 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas Nr.4680 005 0051 001 008) par sākumcenu 1500,00 euro, solis 50,00 euro
  Dalībniekiem līdz 2018.gada 10.decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 150,00  euro un dalības maksa 15,00 euro.

 • dzīvokli Nr.1 “Aptieka”, Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā 21,5 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 215/2500 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas numurs 4672 005 0210 001 001) par sākumcenu 900,00 euro, solis 50,00 euro
  Dalībniekiem līdz 2018.gada 10.decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 90,00  euro un dalības maksa 15,00 euro.

 • zemesgabalu „Jaunzemnieki 560” Auru pagastā, Dobeles novadā (kadastra Nr. 4646 012 0567) 0,1542 ha platībā par sākumcenu 3700,00 euro, solis 100,00 euro
  Dalībniekiem līdz 2018.gada 10.decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 370,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.

 • zemesgabalu „Gardene 1 masīva Nr.23”, Auru pagastā, Dobeles novadā (kadastra Nr. 4646 001 0166) 0,14 ha platībā par sākumcenu 3500,00 euro, solis 100,00 euro. 
  Dalībniekiem līdz 2018.gada 10.decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 350,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.

 • zemesgabalu „Pokaiņi 200”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā (kadastra Nr. 4672 009 0200) 0,065 ha platībā par sākumcenu 1900,00 euro, solis 100,00 euro. 
  Dalībniekiem līdz 2018.gada 10.decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 190,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.

 • zemesgabalu „Pokaiņi 201”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā (kadastra Nr. 4672 009 0201) 0,0674 ha platībā par sākumcenu 1900,00 euro, solis 100,00 euro.
  Dalībniekiem līdz 2018.gada 10.decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 190,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.

 • zemesgabalu „Pokaiņi 337”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā (kadastra Nr. 4672 009 0337) 0,147 ha platībā par sākumcenu 3500,00 euro, solis 100,00 euro.
  Dalībniekiem līdz 2018.gada 10.decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 350,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 17 Dobelē,  darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

 
03.10.2018.
Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2018. gada 14. novembrī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:
 • dzīvokli  Nr.51 Muldavas ielā 10, Dobelē, Dobeles novadā, 37,2 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 372/26964 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas Nr.4601 003 2013 001 051) par sākumcenu 6800,00 euro, solis 300,00 euro
  Dalībniekiem līdz 2018. gada 12. novembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 680,00 euro un dalības maksa 15,00 euro.
 • zemesgabalu „Jaunzemnieki 562” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 012 0569, platība 0,1236 ha, par sākumcenu 3200,00 euro, solis 100,00 euro.
  Dalībniekiem līdz 2018. gada 12. novembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 320,00 euro un dalības maksa 30,00 euro.
 • zemesgabalu „Lejnieki” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 002 0024, platība 0,8 ha, par sākumcenu 4800,00 euro, solis 100,00 euro.
  Dalībniekiem līdz 2018. gada 12. novembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 480,00 euro un dalības maksa 30,00 euro.
 • zemesgabalu Kooperācijas iela 13B Dobelē, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4601 005 6821, platība 2141 m², par sākumcenu 9500,00 euro, solis 300,00 euro.
  Dalībniekiem līdz 2018. gada 12. novembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 950,00 euro un dalības maksa 30,00 euro.
 • nekustamo īpašumu “Tornīši” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra Nr. 4660 005 0298 0,2654 ha platībā, un inženierbūves - ūdenstornis par sākumcenu 2000,00 euro, solis 200,00 euro.
  Dalībniekiem līdz 2018. gada 12. novembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 200,00 euro un dalības maksa 30,00 euro.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

 

27.07.2018.
Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2018. gada 12. septembrī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:
 • dzīvokli Nr.3 “Kaķenieki 1”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 20,6 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 206/2177 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes, identifikācijas Nr. 4642 001 0198 001 003, par sākumcenu 500,00 euro, solis 50,00 euro. Dalībniekiem līdz 2018. gada 10. septembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 50,00 euro un dalības maksa 15,00 euro.
 • zemesgabalu „Robežnieki” Naudītes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4680 002 0058, 3,34 ha platībā par sākumcenu 4900,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2018. gada 10. septembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 490,00 euro un dalības maksa 30,00 euro.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

 
 
29.06.2018.
Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2018. gada 15. augustā plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:
 • dzīvokli  Nr.3 Gardenes ielā 23, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 28,7 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 287/1475 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas Nr.4646 001 0083 001)  par sākumcenu 500,00 euro, solis 50,00 euro. Dalībniekiem līdz 2018. gada 13. augustam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 50,00  euro un dalības maksa 15,00 euro.
 • zemesgabalu – starpgabalu „Mazdārziņi” Penkulē, Penkules pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4684 004 0226, platība 0,1731 ha platībā, pierobežniekiem pirmpirkuma tiesības, par sākumcenu 1500,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2018. gada 13. augustam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 150,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.
 • nekustamo īpašumu „Veclēpes” Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4698 001 0064, 0,84 ha platībā, kas sastāv no dzīvojamās mājas un zemesgabala par sākumcenu 3500,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2018. gada 13. augustam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 350,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

 

01.06.2018.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2018. gada 11. jūlijā plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē,  pārdos:

 • dzīvokli  Nr.26 “Sprīdīšos” Zebrenē, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, 34,4 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 344/14238 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra Nr.4698 900 0017) par sākumcenu 900,00 euro, solis 50,00 euro. Dalībniekiem līdz 2018. gada 9. jūlijam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 90,00  euro un dalības maksa 15,00 euro.
 • zemesgabalu - starpgabalu „Alfas” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 003 0133, 0,28 ha platībā, pierobežniekiem pirmpirkuma tiesības, par sākumcenu 2500,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2018. gada 9. jūlijam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 250,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.
 • zemesgabalu „Lāsītes” Bikstu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4654 006 0250, platība 0,6091 ha par sākumcenu 1500,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2018. gada 9. jūlijam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 150,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

 

04.04.2018.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2018. gada 9. maijā plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • dzīvokli  Nr.14 Priežu ielā 2, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 76,9 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 769/14066 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas numurs 4646 001 0104 001 014) par  sākumcenu 3200,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2018.gada 7.maijam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 320,00  euro un dalības maksa 15,00 euro.
 • dzīvokli Nr.2 Dārza ielā 2, Apguldē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 22,5 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 225/12155 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas numurs 4680 005 0051 001 002) par  sākumcenu 1000,00 euro, solis 50,00 euro. Dalībniekiem līdz 2018. gada 7. maijam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 100,00  euro un dalības maksa 15,00 euro.
 • zemesgabalu “Kvieši” Annenieku pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4642 001 0236, platība 2,95 ha par  sākumcenu 15500,00 euro, solis 250,00 euro. Dalībniekiem līdz 2018. gada 7. maijam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 1550,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.