?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Izglītības pārvalde

Dobeles novada Izglītības pārvalde

http://www.dobelesizglitiba.lv

Juridiskā adrese: Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģistrācijas numurs: LV90009147276
Faktiskā adrese: Brīvības ielā 15, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Bankas nosaukums: SEB banka AS, UNLALV2X
Bankas konts: LV28 UNLA 0050 0144 7769 4
Bankas nosaukums: AS SWEDBANK, HABALV22
Bankas konts: LV73 HABA 0551 0262 6562 4

Vadītāja: Aija Didrihsone
Tālr.:  637 07280
e-pasts: aija.didrihsone@dobele.lv
kabinets: 417

Metodiķe vispārējās izglītības jautājumos: Sarmīte Dude
Tālr.:  637 00116
e-pasts: sarmite.dude@dobele.lv
kabinets: 405

Metodiķe jauniešu un interešu izglītības jautājumos: Anita Celmiņa
Tālr.:  637 00134
e-pasts: anita.celmina@dobele.lv
kabinets: 413

Metodiķe pirmsskolas un speciālās izglītības jautājumos: Māra Silova
Tālr.:  637 07282
e-pasts: mara.silova@dobele.lv
kabinets: 406

Finansiste: Ilze Abramoviča
Tālr.:  637 07278
e-pasts: ilze.abramovica@dobele.lv
kabinets: 416

Juriskonsulte, bērnu tiesību speciāliste: Evita Evardsone
Tālr.:  637 07264
e-pasts: evita.evardsone@dobele.lv
kabinets: 403

Datorsistēmu un datortīklu administrators: Guntars Lācis
Tālr.:  637 07279
e-pasts: guntars.lacis@dobele.lv
kabinets: 404

Tehniskais pārvaldnieks: Gatis Miezītis
Tālr.:  637 07270
e-pasts: gatis.miezitis@dobele.lv
kabinets: 402

Lietvede: Ilze Grasmane
Tālr.:  637 22237
e-pasts: izglitiba@dobele.lv
kabinets: 417

LIZDA starpnovadu padomes priekšsēdētāja: Evita Liepa-Kuhto
Tālr.:  29699237
e-pasts: evita.liepa-kuhto@lizda.lv
adrese:  Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola, Brīvības iela 28B, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Nolikums