?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Izglītība

Lejasstrazdu sākumskola, „Stariņi", Lejasstrazdi, Dobeles pagasts, Dobeles novads, LV-3722
Direktore: Elfrīda Ivaškēviča
e-pasts: lejasstrazdu.psk@skolas.zemgale.lv
tālr.63700846; 27238206

Lejasstrazdu sākumskola akreditēta 2015. gada 27. maijā uz 6. gadiem.
Skola īsteno sekojošas izglītības programmas:
1.      Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programmu (izglītības programmas kods 11011111);
2.      Speciālās pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, (izglītības programmas kods 11015611);
3.      Speciālās pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, (izglītības programmas kods 11015811);
4.      Pirmsskolas izglītības programmu, (izglītības kods 01011111)

Skolā strādā 14 pedagogi (7- pamatdarbā, 7 - blakus darbā).
To skaitā 3 skolotājas pirmsskolas grupās un 1 logopēds.

Skolā ir pirmsskolas grupa „Rūķīši" un 5/6 gadīgo grupa.
Skolā darbojas pagarinātās dienas grupa no plkst.12.00 līdz plkst.18.00
Atbalsta personāls: logopēds un skolas medmāsa
Izglītojamajiem ir iespēja izmantot internātu ĢAC ''Lejasstrazdi''.

Skolā darbojas 9 interešu izglītības pulciņi:
1.      Ansamblis "Strazdulēni"
2.      Sporta pulciņš
3.      Jauno mākslinieku darbnīca
4.      Deju pulciņš
5.      Dance Break pulciņš
6.      Pulciņš "Kopā jautrāk, drošā, spilgtāk!" (skolas pašpārvalde)
7.      Pulciņš "Nāc draugu pulkā" (literatūras)
8.      "Brīnumainās pārvērtības"
9.      Pulciņš "Prasmīgās rokas" (kokapstrāde)

Skolas tradicionālie pasākumi:

 • —  Zinību diena
 • —  Skolotāju diena
 • —  Dzīvnieku aizsardzības diena
 • —  Drošības nedēļa
 • —  LR proklamēšanas dienai veltīts koncerts
 • —  Ziemassvētku eglīte
 • —  Sniega diena
 • —  Projektu nedēļa
 • —  Valentīna diena
 • —  Vecāku, skolēnu un skolotāju kopsapulce
 • —  Mātes dienai veltīts svētku koncerts
 • —  Pēdējais zvans
 • —  Tūrisma diena
 • —  Ekskursijas

Lejasstrazdu sākumskolai ir sadarbība ar:

 • —  Dobeles novada Izglītības pārvaldi, un novada  mācību priekšmetu metodiskajām apvienībām
 • —  ĢAC "Lejasstrazdi" (ar sociālo darbinieku, psihologu)
 • —  Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centru
 • —  Dobeles Policijas pārvaldi
 • —  Dobeles Novadpētniecības un vēstures muzeju
 • —  Dobeles Kultūras namu
 • —  Dobeles novada Centrālo bibliotēku
 • —  Novadu skolu sadarbība AWARD programmas īstenošanā
 • —  Bikstu, Mežinieku un Annenieku pamatskolām un Dobeles Kristīgo pamatskolu
 • —  Radošās darbnīcas organizēšana un dalības iespēja bērniem no citām novada skolām
 •   Dobeles, Dobeles pagasta, Auru pagasta un Jelgavas pilsētas sociālajiem darbiniekiem.

Skolas līdzdalība projektos:

 • 2011.gadā un 2012.gadā "Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide".
 • 2012. gadā "Informatizācijas projekts". (Interaktīvā tāfele, digitālā kamera, 2 portatīvie datori, 8 datori skolēniem).
 • 2013.gadā "Sporta inventāra iegāde" projekts.
 • Turpinās 1995.gadā iesāktais projekts Dānijas Starptautiskais kristīgais projekts "Rotaļu laukums pie skolas ", produkti, atjaunotas skolas ārdurvis, tāfeles, galdi, krēsli, ēdnīcas galdi, krēsli, virtuves trauki, ledusskapji, lampas, galdi, 10 datori, bērnu didaktiskās rotaļas, papīrs, krāsas u.c.
 • 2015.gadā "Bērnu žūrija-2014" un 2016.gadā "Bērnu žūrija - 2015"
 • 2015.gadā "Katlu mājas vienkāršots rekonstrukcijas projekts"
 • 2015.gadā ziedojums no Rīgas brīvostas.