?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Īles pagasts

Īles pagasta klientu apkalpošanas punkts

Adrese: “Mālnieki”, Īle, Īles pag., Dobeles novads, LV-3716
Tālrunis: 63754650
Mob.t.: 27234212 
E – pasts: ilespp@ile.auce.lv

Darba laiks: 
pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 9:00 - 12:00 un 13:00 - 16:00.

Ieņemamais amats

Vārds,uzvārds

Tālrunis

E-pasts

Pieņemšanas laiks

Pārvaldes vadītājs

Dina Meldere

26141102

dina.meldere@dome.auce.lv

Ceturtdien 
15:00 - 16:00

Lietvede

Līga Liekniņa

27234212

   

 

Vispārīga informācija

Platība

76.50 km²

Iedzīvotāju skaits

377 (pēc PMLP datiem uz 01.01.2021.)

Lielākās apdzīvotās vietas

Īle, Stirnas

Īles pagasts robežojas ar  Zebrenes, Lielauces, Bēnes, Naudītes un Annenieku pagastiem un Auces pilsētas lauku teritoriju.
Upes: Auce, Ružupe, Sesava, Sidrabene.
Ezeri: Sesavas, Spārnu.