?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dobeles novada Sociālais dienests

E.Francmaņa ielā 6, Dobele, LV-3701

Sociālā dienesta vadītāja Beata Limanāne
Tālr. 63781836, 29141569
e-pasts: beata.limanane@dobele.lv

Sociālā dienesta vadītājas vietniece Aija Renga
Tālr. 63700144, 25495431
e-pasts: aija.renga@dobele.lv

Administratīvās daļas vadītāja Lija Bojāre
Tālr. 63700179, 25635817
e-pasts: lija.bojare@dobele.lv

Sociālās rehabilitācijas un sociālās palīdzības daļas vadītāja Ilna Audere
Tālr. 63700145, 25631574
e-pasts: ilna.audere@dobele.lv

Ģimeņu atbalsta daļas vadītāja Anna Meņkova
Tālr. 63700195, 20283070
e-pasts: anna.menkova@dobele.lv

Psihologs Uldis Ozoliņš
Tālr. 26518097
e-pasts:  uldis.ozolins@dobele.lv