?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Dobeles novada Sociālais dienests

E.Francmaņa ielā 6, Dobele, LV-3701

Sociālā dienesta vadītāja Beata Limanāne
Tālr. 63781836, 29141569
e-pasts: beata.limanane@dobele.lv

Sociālā dienesta vadītājas vietniece Aija Renga
Tālr. 63700144, 25495431
e-pasts: aija.renga@dobele.lv

Administratīvās daļas vadītāja Lija Bojāre
Tālr. 63700179, 25635817
e-pasts: lija.bojare@dobele.lv

Sociālās rehabilitācijas un sociālās palīdzības daļas vadītāja Ilna Audere
Tālr. 63700145, 25631574
e-pasts: ilna.audere@dobele.lv

Ģimeņu atbalsta daļas vadītāja Anna Meņkova
Tālr. 63700195, 20283070
e-pasts: anna.menkova@dobele.lv

Psihologs Uldis Ozoliņš
Tālr. 26518097
e-pasts:  uldis.ozolins@dobele.lv