?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Dobeles novada pašvaldības iestāde Dobeles novada Sociālais dienests

Pamatojoties uz Administratīvi teritoriālo reformu un 25.11.2021. Dobeles novada domes lēmumu, ir veikta Auces novada Sociālā dienesta, Dobeles novada Sociālā dienesta un Tērvetes novada sociālā dienesta reorganizācija, apvienojot minētās iestādes un uz reorganizējamo iestāžu bāzes izveidojot Dobeles novada pašvaldības iestādi Dobeles novada Sociālais dienests.

Adrese: E.Francmaņa ielā 6, Dobele, LV-3701
e-pasts: soc.dienests@dobele.lv 

Darba laiks:
Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Trešdienās:  8.00 – 12.00, 13.00 – 18.00
Piektdienās: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

Sociālā dienesta vadītāja Baiba Lucaua-Makalistere
Tālr.: 63781836
e-pasts: baiba.lucaua@dobele.lv 
Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās  13.00 – 16.30
Trešdienās  8.30 – 12.00 (pēc pieraksta)

Sociālā dienesta vadītājas vietniece Ilna Audere
Tālr. 25631574
e-pasts: ilna.audere@dobele.lv
Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās  8.30 – 12.00; 13.00 – 16.30
Trešdienās  8.30 – 12.00; 13.00 – 17.30

Administratīvās nodaļas vadītāja Lija Bojāre
Tālr. 63700179, 25635817
e-pasts: lija.bojare@dobele.lv

Diennakts krīzes centra tālrunis: 63700150, 25495425

No 2022. gada 1. februāra, sagatavojot rēķinus vai veicot maksājumus, jāizmanto jaunie rekvizīti:

Dobeles novada pašvaldība
NMK Nr.90009115092
Iestāde: Dobeles novada Sociālais dienests:
Reģ.Nr.40900038646
E. Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV – 3701

Norēķinu konti:
AS “SEB Banka” LV94UNLA0050014267180
SWIFT (BIC) kods: UNLALV2X
AS “Swedbank” LV28HABA0001402050427
SWIFT (BIC) kods: HABALV22

Dobeles novada Sociālā dienesta kontakttālruņi un apmeklētāju pieņemšanas laiki

Dobeles novada Sociālā dienesta nolikums

Maksas pakalpojumi