?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Dalīto atkritumu vākšana

Dobeles novada iedzīvotājiem ir radīta iespēja veikt savu radīto atkritumu dalīšanu.

IEMESLI, KAS JUMS ĻAUS AR PRIEKU VEIKT ATKRITUMU ŠĶIROŠANU:

 Tiek taupīta nauda:

Nodalot un izmetot atsevišķi papīru, polietilēnu, kartonu, PET dzērienu pudeles u.c., šis atkritumu apjoms netiek vests uz poligonu. Tātad nav jātērē nauda par transportu un atkritumu apglabāšanu. Nodalītie atkritumi, kurus esat izmetuši tam paredzētajos konteineros, tiek savākti ar atsevišķu transportu un tālāk novirzīti otrreizējai pārstrādei, tādējādi samazinot izmaksas.

 Tiek veicināta vides saudzēšana un dabas resursu taupīšana:

Nodalot atsevišķi otrreizēji pārstrādājamos atkritumus, tiek samazināta poligonā noguldāmo atkritumu masa, tādējādi samazinot slodzi apkārtējai videi.

KĀ PAREIZI ŠĶIROT:

Otrreiz pārstrādājamos atkritumus daliet 2 daļās un izmetiet tam paredzētajos konteineros sekojoši:

 Dzeltenais konteiners:

Ar uzrakstu „PET dzērienu pudeles, polietilēns, papīrs, kartons”: ievieto tīras un, vēlams, saplacinātas PET pudeles (minerālūdens, alus, kvasa u.c. dzērienu plastmasas pudeles) bez korķiem, polietilēna maisiņus un plēves, avīzes, žurnālus, grāmatas, rakstāmpapīru, sausus un tīrus kartona un papīra iepakojumus.
Šajā konteinerā nedrīkst mest: piena, kefīra, jogurta, sulu tetrapakas un traukus, pārtikas eļļas iepakojumus, izstrādājumus, kas satur foliju.

 Zaļais konteiners:

Ar uzrakstu „Pudeļu un burku stikls”: ievieto tīras stikla pudeles un burkas vai to lauskas. Šajā konteinerā nedrīkst mest: spoguļstiklu, lampu kupolus, logu stiklu, automobiļu logu stiklu.

 Melnais konteiners:

Pārējie nepārstrādājamie sadzīves atkritumi, kurus jūs ievietojat esošajos konteineros, kā līdz šim, bet jau samazinātā apjomā pēc iepriekš minēto otrreiz pārstrādājamo atkritumu nodalīšanas.

Dalīto atkritumu savākšanas punkti (47)

 Savāc PET dzērienu pudeles, polietilēnu, kartonu, papīru, stikla pudeles un burkas.

 Dobele

 Muldavas iela 1 un Muldavas iela 4
 Krišjāņa Valdemāra iela 3
 Krasta iela 1a
 Meža prospekts 6
 Skolas iela 10 un Skolas iela 16
 Zaļā iela 5, Zaļā iela 21, Zaļā iela 29 un Zaļā iela 44
 Ausmas iela 1
 Dainu iela 5 un Dainu iela 10
 Ausmas iela 27
 Liepu iela 4b
 Austrumu iela 6a
 Bērzes iela 15
Brīvības iela 10b

 Bērzes pagasts: Bērze; Šķibe; Miltiņi.

 Krimūnu pagasts: Krimūnas; Akācijas.

 Dobeles pagasts: Lejastrazdi un Lejasstrazdi 25;  Aizstrautnieki un Dainas.

 Auru pagasts: Gardene;  Auri; Ķirpēni; Lielbērze.

 Penkules pagasts: Penkule.

 Naudītes pagasts: Apgulde; Naudīte.

 Annenieku pagasts: Annenieki;  Kaķenieki Skolas iela 5 un Draudzības iela.

 Zebrenes pagasts: Zebrene centrā un Oškalni.

 Jaunbērzes pagasts: Jaunbērzē  Ceriņu ielā 1,  Dārza ielā, Cerīņu iela 5, Mežinieku skola

 Bikstu pagasts: Biksti 2; Upenieki; Līvi.

  Šķiroto atkritumu īslaicīgās uzglabāšanas novietnes (17)

 Bērzes pagasts: Bērze; Šķibe; Miltiņi.

 Krimūnu pagasts: Krimūnas; Akācijas.

 Dobeles pagasts: Lejastrazdi; Aizstrautnieki.

 Auru pagasts: Auri; Ķirpēni.

 Annenieku pagasts: Annenieki; Kaķenieki.

 Bikstu pagasts: Biksti.

 Zebrenes pagasts: Zebrene.

 Jaunbērzes pagasts: Jaunbērzē.

 Penkules pagasts: Penkule.

 Naudītes pagasts: Apgulde; Naudīte.

Šķiroto atkritumu savākšanas laukumi (1)

Dobelē,  Spodrības ielā 2  no iedzīvotājiem pieņem sadzīves elektropreces, polietilēnu, PET pudeles, papīru, kartonu, stikla pudeles un burkas, logu stiklu, riepas, metāla iepakojumu, šķirotus būvniecības atkritumus (ķieģeļus,flīzes, betona fragmentus bez metāla piemaisījumiem), nešķirotus būvniecības atkritumus, lielgabarīta atkritumus (mēbeles u.c. koka atkritumus), kā arī pieņem luminiscējošās spuldzes un akumulatorus.

 Darba laiks:
 Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās un piektdienās  no 8.00 līdz 17.00 (pusdienas pārtraukums 12.00-13.00)

Trešdienās no 8.00 līdz 19.00

 Sestdienās no 9.00 līdz 12.00

Svētdienās brīvs

Atkritumu apsaimniekošanas maksa:

Noteikt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu - 15.62 par 1m3 (bez PVN).

 Gāzizlādes spuldžu savākšanas punkti:

Gardenes bīstamo atkritumu novietnē Auru pagastā, īpašnieks BAO AS;
Spodrības ielā 2, Dobelē, īpašnieks Dobeles komunālie pakalpojumi SIA.