?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Būvvaldes sēde

Būvvaldes sēdes notiek pirmdienās plkst. 14.00 - 17.00. 
Sēdē tiek izskatītie tie būvprojekti, kas iesniegti līdz iepriekšējās nedēļas piektdienai ieskaitot.
Būvvaldes sēžu regularitāte ir atkarīga no iesniegto būvprojektu daudzuma un apjoma.

Sekojiet savas iesniegtās būvniecības ieceres pieņemtajiem lēmumiem būvniecības informācijas sistēmas (BIS) mājaslapā (sadaļā „Būvniecības lietas”)

  • Turpmāk lūdzam būvniecības ieceres iesniegt arī elektroniski, izmantojot būvniecības informācijas sistēmas (BIS) publisko portālu www.bis.gov.lv sadaļā „pieslēgties kontam”, izmantojot bankas vai e-paraksta autentifikāciju. Pamācību skatīt šeit vai video. Jautājumu gadījumā zvanīt 63700184 vai rakstīt eva.namsone@dobele.lv