?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Avārijas dienests

  • Dobeles novada pašvaldības uzņēmumu avārijas dienests Dobeles pilsētas teritorijā

Tālr. 637 81888

Reģistrē iedzīvotāju sūdzības un avārijas pieteikumus par:

  •    ūdens apgādi un kanalizāciju;
  •    siltā ūdens apgādi un centralizēto apkuri;
  •    liftu darbību daudzdzīvokļu ēkās;
  •    elektrotīklu bojājumiem;
  •    dzīvojamo kvartālu apgaismojumu;
  •    pašvaldības ēku tehnisko stāvokli (tekošs jumts u.tml.).

Reģistrē pieteikumus asenizācijas pakalpojumu veikšanai.

Avārijas dienests nekavējoties nodod informāciju tālāk attiecīgajiem pašvaldības uzņēmumiem avārijas likvidēšanai, sūdzības novēršanai vai pakalpojuma veikšanai. 

 

Mob. tālr. 28359213

Dispečers pieņem iedzīvotāju zvanus visu diennakti.