?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Augstkalnes pagasts

Pagasta pārvalde 

Adrese: “Virsaiši”, Augstkalnes pagasts, Dobeles novads, LV-3709
Tālrunis: 63729461
Fakss: 63729461
E – pasts: augstkalnespc@zemgale.lv

Darba laiks:
Pirmdienās    8.00 – 18.30
Otrdienās      8.00 – 16.30
Trešdienās    8.00 – 16.30
Ceturtdienās 8.00 – 16.30
Piektdienās   8.00 – 14.30

Ieņemamais amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

Pieņemšanas laiki

Pagasta pārvalde vadītāja, kasiere

Jeļena Belova

29336951

pirmdien 8.00 – 18.00
ceturtdien 8.00 – 16.00

Komunālās saimniecības vadītājs

Jānis Straksis

29336984

 

Nodokļu koordinatore

Regīna Franka

29809064

 

Bāriņtiesas locekle, kultūras darbiniece

Silvija Krūmiņa

26480668

pirmdien 8.00 – 12.00
ceturtdien 8.00 – 12.00

Sociālā darbiniece

Olita Misule

27842693

pirmdien 8.00 – 18.00
ceturtdien 8.00 – 16.00

Pašvaldības policija

Jānis Kozuliņš

Ēriks Zandersons

20280114

26557068

pirmdien 9.00 – 16.00
piektdien 9.00 – 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vispārīga informācija

Platība

64.51 km2

Iedzīvotāju skaits

884 (pēc PMLP datiem uz 01.01.2021.)

Lielākās apdzīvotās vietas

Augstkalne, Dzeguzēni

Platība - 6456,7 ha, no tiem: 5247,4 ha (81,3 %) - lauksaimniecībā izmantojamā zeme.

Ūdenstilpnes – Svētes upe ar dzirnavu ezeru (20 ha), Tērvetes upe, strauti.

Pagasta centrā atrodas: Augstkalnes pamatskola, bibliotēka, Augstkalnes–Mežmuižas evaņģēliski luteriskā baznīca, ģimenes ārsta prakse, SIA „Silāres” konditorejas un gaļas produkcijas ražotne.