?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārbaude, reģistrācija, sagatavošana un izsniegšana

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā

Tai skaitā pagastos

Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Naudītes, Krimūnu, Penkules un Zebrenes pagastos

Pa pastu

Dobeles novada pašvaldība Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā LV - 3701

Elektroniski
pa e-pastu: apic@dobele.lv,
pa e-adresi: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@90009115092
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Oriģināls
1. Pieteikums par topogrāfiskās informācijas pieprasīšanu vai saskaņošanu
2. Topogrāfiskās informācijas pieprasīšanas gadījumā iesniegumam pievieno grafisko pielikumu (shēmu) vai digitālo failu, kurā precizēta teritorija, par kuru nepieciešama augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija
3. Topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un saskaņošanas gadījumā topogrāfiskais plāns vai izpildmērījuma plāns vektordatu formā Bentley Systems datorizētās projektēšanas (DGN) datņu formātā vai Autodesk datorizētās projektēšanas (DWG) datņu formātā iesūtā
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Pieteikuma un nepieciešamo dokumentu iesniegšana

2.

Pieteikumu var iesniegt arī elektroniski uz oficiālo elektroniskā pasta adresi apic@dobele.lv

Elektronisko dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisko parakstu

Pakalpojuma maksa
EUR
Dobeles novada domes 2014. gada 29. decembra lēmums Nr. 353/13 "Par Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem"
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

5 darba dienu laikā

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63722414