?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Dobeles novada Sociālajā dienestā, E.Francmaņa ielā 6, Dobelē, Dobeles novadā - pirmdienās no plkst. 8.30- 12.00 un no plkst. 13.00 - 16.30 un trešdienās no plkst. 8.30 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 17.30

Tai skaitā pagastos

Auru, Annenieku, Bērzes, Bikstu, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, Penkules, Zebrenes, Dobeles pagastos sociālo darbinieku pieņemšanas laikos

Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Brīvības iela 11a, Dobele, Dobeles novads LV-3701

Nepieciešamie dokumenti
1. Oriģināls
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas Dobeles novada Sociālā dienesta sociālo pakalpojumu centrā.

2.

Pakalpojumu saņem nekavējoši vai neatbilstības gadījumā netiek uzņemta.

Pakalpojuma maksa
EUR
1 diennakts - 35.90 (cita pašvaldība)
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

Nekavējoši pakalpojuma pieprasīšanas brīdī

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
637 21631, 637 21624, 637 21622