?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Aktuāla informācija no Būvvaldes

  • Saskaņā ar MK noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 20.punktu pilsētas un ciema teritorijā koku ciršana aizliegta laikposmā no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam.
  • Turpmāk lūdzam būvniecības ieceres iesniegt arī elektroniski, izmantojot būvniecības informācijas sistēmas (BIS) publisko portālu www.bis.gov.lv sadaļā „pieslēgties kontam”, izmantojot bankas vai e-paraksta autentifikāciju. Pamācību skatīt šeit vai video. Jautājumu gadījumā zvanīt 63700184 vai rakstīt eva.namsone@dobele.lv
  • Grozījumi Būvniecības likumā (sīkāk skatīt šeit) 13.03.2019. redakcija
  • Grozījumi MK Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” (sīkāk skatīt šeit) 28.09.2018. redakcija
  • Grozījumi MK Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” (sīkāk skatīt šeit) 28.09.2018. redakcija
  • Jauni MK Nr.545 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana" (sīkāk skatīt šeit) 31.08.2018. redakcija
  • Grozījumi Zemesgrāmatu likumā (sīkāk skatīt šeit) 01.01.2017. redakcija