?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Iespējas amatniekiem iegūt jaunas zināšanas tirgvedībā un savu produktu dizaina attīstīšanā

06.12.2017

Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs (turpmāk tekstā Dobeles PIUAC) no 1.aprīļa uzsāka realizē projektu “Nodarbinātība un uzņēmējdarbība bez robežām” (Nr.LLI-138).
 
Mūsdienu amatniecības lielākie izaicinājumi uzņēmējdarbībā ir spēcīgā konkurence un pārblīvētā informācijas telpa, kurā ir ļoti sarežģīti „izsisties”. Tirgus nemitīgi attīstās, un patērētāji meklē ne tikai tradicionālus amatniecības darinājumus, bet arī tādus, kam ir inovatīva dizaina un pielietojuma vērtība.
 
Pagājušā gadā Dobeles PIUAC, sadarbībā ar Anikščai mākslas inkubatoru – mākslas studiju un Paņevežu Biznesa centru, strādāja pie kopēja projekta izveides, lai motivētu vietējos amatniekus attīstīt jaunas biznesa idejas un uzlabotu savu produktu konkurētspēju radošās amatniecības materiālu jomās: tekstils, stikls, koks, keramika un papīrs. Partneri izstrādāja projektu ar nosaukumu „Nodarbinātība un uzņēmējdarbība bez robežām” („Employment and Entrepreneurship without Borders”, BEE), kuru iesniedza Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020.gadam izsludinātajā konkursā. Šī gada aprīlī, saņemot lēmumu par projekta apstiprinājumu, visiem bija liels prieks.
 
Šī projekta mērķa grupa ir potenciālie un esošie amatnieki (kopā 80 personas) Dobeles novadā, Zemgales reģionā un divās Lietuvas pierobežas teritorijās - Anikščai rajonā un Paņevežu apgabalā, kuri vēlas apgūt jaunas zināšanas un prasmes iepriekš minētās amatniecības nozarēs.
 
Nozīmīgākās projekta aktivitātes un rezultāti:
- Izstrādāta un realizēta 11 dienu apmācību programma, kurā ietvertas gan teorētiskās, gan praktiskās apmācības par mārketinga un komunikāciju pasākumu īstenošanu.
- Noorganizētas piecas radošās darbnīcas: tekstila, koka, stikla, keramikas un papīra jomā. Amatniekiem, kopīgi strādājot darbnīcās mentoru – mākslinieku uzraudzībā, būs iespēja uzlabot savu esošo produktu dizainu, kā arī izstrādāt jaunus produktus.
- Noorganizētas divas amatnieku izstādes Latvijā un Lietuvā.
Projekta laikā tiks izveidota partneru kopīga IT platforma - kā veicināšanas instruments jaunradīto produktu noietam jaunos tirgos. Projekta ilgs līdz 2019. gada 31. martam.
 
Ņemot vērā, ka apmācības uzsāksies pēc nepilna mēneša, aicinām jau tūlīt pieteikties amatniekus, kas vēlas apgūt jaunas zināšanas tirgvedībā un savu produktu dizaina attīstīšanā.
Pieteikties vai uzzināt vairāk par iespējām piedalīties projekta aktivitātēs var zvanot Dobeles PIUAC pa tālr.63781740, rakstot uz e-pastu - piuac@dobele.lv vai sekojot aktualitātēm Dobeles PIUAC vietnēwww.pic.dobele.lv.