?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dobeles rajona lauku partnerība ir izsludinājusi Leader projektu konkursa 5.kārtu

13.05.2020

Dobeles rajona lauku partnerība ir izsludinājusi Leader projektu konkursa 5.kārtu.

Termiņš projektu iesniegšanai: no 2020. gada 7.jūnija līdz 2020. gada 7.jūlijam

Izsludinātā finansējuma kopsumma:  327 364,19 EUR

IZSLUDINĀTĀS AKTIVITĀTES:

Stratēģiskais mērķis 1: Uz vietējiem resursiem balstīta uzņēmējdarbības attīstība
Rīcība Nr.1
Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai – 261 826,48 EUR.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 40 000 EUR , ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas 70 000 EUR Maksimālā atbalsta intensitāte 70% individuālam projektam, 80% kopprojektam.

Stratēģiskais mērķis 2: Kvalitatīvas dzīves telpas izveide Dobeles lauku partnerības iedzīvotājiem.
Rīcība Nr.2
Publiskās infrastruktūras, dabas un kultūras objektu kvalitātes uzlabošana un pieejamības veicināšana iedzīvotājiem – 65 537,71 EUR.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 50 000 EUR
Maksimālā atbalsta intensitāte 90% Sabiedriskā labuma projektiem bez pelņas gūšanas nolūka.

PROJEKTU ĪSTENOŠANAS TERMIŅI:
Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana - divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.   Ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projekta saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas pārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

PROJEKTS JĀIESNIEDZ  LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login.

Informatīvie dokumenti:

Visas konsultācijas tiks veiktas tikai attālināti, lūdzu  zvaniet vai rakstiet epastus.

Biedrība “Dobeles rajona lauku partnerība”
Adrese: Uzvaras iela 2, Dobele, LV-3701
Kontakti:  Aija Šenbrūna, Tel. 29812300,  aija.senbruna@gmail.com
Dace Vilmane Tel. 29187113,  dace.vilmane@inbox.lv 

Ar Dobeles lauku partnerības SVVA stratēģiju var iepazīties www.dobelespartneriba.lv, www.lad.gov.lv vai partnerības birojā Dobelē, Uzvaras ielā 2, 2 stāvā.

Aicinām būt aktīviem un sniegt projektus!

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"