?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Aktualitātes uzņēmējdarbības atbalstam - atbalsts Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmējiem u.c.

30.03.2020

AKTUĀLĀS ZIŅAS: 
1. Energoefektivitātes veicināšanai 36 partneri paraksta Sadarbības memorandu https://em.gov.lv/lv/jaunumi/27314-energoefektivitates-veicinasanai-36-p... Memoranda teksts https://em.gov.lv/lv/es_fondi/dzivo_siltak/sadarbibas_memorands_par_/  
2. Izsludināts konkurss „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2020” https://em.gov.lv/lv/jaunumi/27302-izsludinats-konkurss-energoefektivaka...
3. New Energy Performance of Buildings Directive kicks in https://ec.europa.eu/info/news/new-energy-performance-buildings-directiv...
4. Eiropas Komisija aicina piedalīties aptaujā par LIFE programmas nākotni http://varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=28466
5. Pāreja uz vasaras laiku notiks 29. martā https://em.gov.lv/lv/jaunumi/27521-pareja-uz-vasaras-laiku-notiks-29-marta
6. ES fondu atbalstu saņems visi kritērijiem atbilstošie projekti nodarbināto apmācībām https://em.gov.lv/lv/jaunumi/27366-es-fondu-atbalstu-sanems-visi-kriteri...
7. Sāk īstenot ES fondu programmu uzņēmējiem finansējuma piesaistei kapitāla tirgos https://em.gov.lv/lv/jaunumi/27328-sak-istenot-es-fondu-programmu-uzneme...
8. Aktualizēts skaidrojums par priekšizpētes veikšanu paredzamās līgumcenas noteikšanai iepirkumu līgumu noslēgšanai, kuru finansējums ir saistīts ar Eiropas Savienības fondu vai Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta līdzekļiem https://www.iub.gov.lv/lv/node/1059
9. SPRK: Krīzes situācijā namu pārvaldniekiem ir jānodrošina piekļuve sakaru tīkliem daudzīvokļu ēkās https://www.sprk.gov.lv/events/sprk-krizes-situacija-namu-parvaldniekiem...
10. Atgādinājums par nodevas maksājumu elektroenerģijas ražošanai piešķirtā valsts atbalsta izlietošanas uzraudzībai https://bvkb.gov.lv/lv/news/atgadinajums-par-nodevas-maksajumu-elektroen...
11. Aicinām noslēgt brīvprātīgu vienošanos energoefektivitātes uzlabošanai 
12. Bezmaksas digitālais rīks OiRA palīdz mazajiem uzņēmējiem strādāt drošāk 
13. Valsts darba inspekcija aicina pieteikties labas prakses konkursam “Zelta ķivere” http://stradavesels.lv/jaunumi/vdi-aicina-pieteikties-labas-prakses-konk...

SVARĪGI PAR Covid - 19
1. Covid-19 skartie uzņēmēji no šodienas (24.marts) var pieteikties ALTUM atbalsta programmām https://em.gov.lv/lv/jaunumi/27550-covid-19-skartie-uznemeji-no-sodienas...
2. LIAA konsultatīvais tālrunis uzņēmējiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai - 68803505 https://em.gov.lv/lv/jaunumi/27547-liaa-konsultativais-talrunis-uznemeji...
3. Valdība lemj par atbalstu uzņēmējiem un paplašina piesardzības pasākumus Covid-19 izplatības ierobežošanai https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/valdiba-lemj-par-atbalstu-uznemejiem-u...
4. Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu (14.03.2020) https://em.gov.lv/lv/jaunumi/27397-par-arkartejas-situacijas-izsludinasa...
5. Covid-19: jautājumi un atbildes https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/atbildes-uz-biezak-uzdotajiem-jautajum...
6. Covid-19 izplatības ierobežošanai tirgotājiem jānodrošina papildu drošības pasākumi veikalos https://em.gov.lv/lv/jaunumi/27509-covid-19-izplatibas-ierobezosanai-tir...
7. Vīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanai lielākie tirgotāji gatavi ieviest papildu drošības pasākumus veikalos https://em.gov.lv/lv/jaunumi/27412-virusa-covid-19-izplatibas-ierobezosa...
8. COVID-19 ietekmes mazināšanai komersantiem būs pieejami aizdevumi apgrozāmajiem līdzekļiem un kredītbrīvdienu garantijas https://em.gov.lv/lv/jaunumi/27474-covid-19-ietekmes-mazinasanai-komersa...
9. Lielie tirgotāji: higiēnas preču rezerves pārsniedz ierastos krājumus https://em.gov.lv/lv/jaunumi/27471-lielie-tirgotaji-higienas-precu-rezer...
10. PTAC un KP aicina uzņēmējus ārkārtējās situācijas laikā būt godprātīgiem https://em.gov.lv/lv/jaunumi/27467-ptac-un-kp-aicina-uznemejus-arkarteja...
11. Nodokļu brīvdienas uzņēmējiem mazinās apgrozāmo līdzekļu trūkumu un palīdzēs risināt piespiedu dīkstāvi https://em.gov.lv/lv/jaunumi/27465-nodoklu-brivdienas-uznemejiem-mazinas...
12. Ekonomikas ministrijas lapā viss par COVID-19 https://em.gov.lv/lv/nozares_politika/covid_19/ 
13. SPRK: Krīzes situācijā namu pārvaldniekiem ir jānodrošina piekļuve sakaru tīkliem daudzīvokļu ēkās https://www.sprk.gov.lv/events/sprk-krizes-situacija-namu-parvaldniekiem...
14. CFLA: Kā rīkoties, ja ārkārtējās situācijas dēļ rodas pārtraukums būvniecībā https://www.cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2020/ka-rikoties-ja-arkartas-situacij...
15. Vadlīnijas būvniecības nozares darba devējiem un darbiniekiem vīrusa Covid-19 ierobežošanas laikā https://www.latvijasbuvnieki.lv/vadlinijas-buvniecibas-nozares-darba-dev...
16. Par iepirkuma līguma grozījumiem, ja līgumu nav iespējams izpildīt ārkārtējās situācijas dēļ https://www.iub.gov.lv/lv/node/1058 
17. Svarīgi ES fondu projektu īstenotājiem: lēmumi ārkārtējās situācijas laikā ir rūpīgi jādokumentē https://www.cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2020/es-fondu-projektu-istenotajiem-l...

FINANSES: 
1. ALTUM nodrošinās garantijas bankas kredīta brīvdienām Covid-19 skartajiem uzņēmumiem https://www.altum.lv/lv/jaunumi/altum-nodrosinas-garantijas-kredita-briv...
2. ALTUM krīzes ietekmētajiem uzņēmumiem darbības nodrošināšanai piedāvās apgrozāmo līdzekļu aizdevumus https://www.altum.lv/lv/jaunumi/altum-krizes-ietekmetajiem-uznemumiem-da...
3. Sāk īstenot ES fondu programmu uzņēmējiem finansējuma piesaistei kapitāla tirgos https://cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2020/sak-istenot-es-fondu-programmu-uznem...
4. NVO programma Baltijas jūras reģionam! https://www.norden.lv/grantu-programmas/nvo-programmas/nvo-programma-bal...
5. Atbalsts putnkopības nozarei profilaktiskajiem pasākumiem http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/atbalsts...
6. Atbalsts investīcijām mazajiem lauksaimniekiem http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/atbalsts...
7. Atbalsts mežu ieaudzēšanai un iznīcinātu mežaudžu atjaunošanai http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/atbalsts...
8. Izludināta pieteikšanās Baltic Bonus programmas finansējumam http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/baltic_bonus/jaunumi/?y...
9. Iespēja pieteikties BAFF stipendijai pētniecībai ASV http://viaa.gov.lv/lat/stipendijas/stipendiju_piedavajumi/?text_id=41061
10. Informācija Apvārsnis 2020 projektu īstenotājiem par Covid-19 kā Force majeure http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/apvarsnis_2020_red/prog...
11. Izsludinātas izmaiņas Apvārsnis 2020 projektu konkursos http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/apvarsnis_2020_red/prog...

AKTUĀLIE PASĀKUMI: 
Nodarbinātības valsts aģentūra piedāvā iespēju tiešsaistē mācīties finanšu pratību un iegūt darba meklēšanā noderīgas zināšanas https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=2&txt=6307&from=0

ATSKATS PAGĀTNĒ: 
1. Vebinārs par ES fondu projektu atlasi finansējuma piesaistei kapitāla tirgos https://www.youtube.com/watch?v=dlWux7Oe1Ck 
2. Atjaunotā Sadarbības memoranda parakstīšana un DzīvoSiltāk 10 gadi 
paradumu maiņa. Forums "Paradumu maiņa - mazs solis lieliem mērķiem" 

3. Forums "Paradumu maiņa - vieda izvēle ekonomikas ilgtspējai" 

4. Viena diena izstādē "Māja I 2020" https://www.facebook.com/dzivosiltak/photos/?tab=album&album_id=41546841...
5. Ieskats semināros par kļūdām ēku atjaunošanā un kā ietaupīt vēl Valmierā un Rēzeknē 

6. Semināra "Būtiskākās kļūdas un ieteikumi ēku atjaunošanā" video 

7. Semināra "Kā uzlabot ēkas ilgmūžību un savu ikdienas komfortu?" video https://www.facebook.com/dzivosiltak/videos/196405928338173/ 

NODERĪGI:
1. Būvniecības valsts kontroles biroja webināri: 

2. Patērētāju Tiesību aizsardzības centra mājas lapā ielūkojies sadaļā “Būvē droši”; 
3. Pašpārbaudes lapas būvizstrādājumiem; 
4. Prezentācijas par un ap mājokļu atjaunošanu var atrast šeit  un video ir šeit .
5. Ekonomikas ministrija un Altum Kompetences centrs aicina ieskatīties:

  • ieteikumi tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai 
  • ieteikumi kvalitatīvas energosertifikāta sagatavošanai 
  • ieteikumi būvprojekta vai apliecinājuma kartes sagatavošanai
  • video par biežāk pieļautajām kļūdām tehniskās dokumentācijas sagatavošanā
  • infografika par ventilāciju
  • infografika par siltumapgādes sistēmu. 

6. Pārbaudi savas zināšanas darba drošībā ar Riska spēli vai Lineālu.