?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Aktualitātes uzņēmējdarbības atbalstam

16.05.2019
 1. Darbnīca "Kā uzlabot reģionu konkurētspēju?" Jelgavā https://www.facebook.com/events/2251293825186018/
 2. IT un tehnoloģijām ir liels potenciāls attīstīt inovāciju medicīnas nozarē https://em.gov.lv/lv/jaunumi/24701-it-un-tehnologijam-ir-liels-potencial... Aicinām uz Precīzijas medicīnas konferenci, kas notiks š.g. 22.maijā Rīgā
 3. Godinās ES fondu projektu īstenotājus konkursā “RegioStars Latvija 2019” http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/jaunumi/es_fondi/60499-godinas-es-f...
 4. 17.maijā sākas pieteikšanās pasākumam "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" (tūrisma aktivitātēm) http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalst...
 5. Notiks informācijas diena par COST programmas darbību http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/cost_programma/cost_akt...
 6. Būvniecības nozarē stabila izaugsme https://em.gov.lv/lv/jaunumi/24686-buvniecibas-nozare-stabila-izaugsme 
 7. Ēnu ekonomikas un nelegālās nodarbinātības mazināšanai būvniecībā ieviesīs sodu sistēmu par elektroniskās darba laika uzskaites kārtības neievērošanu  https://em.gov.lv/lv/jaunumi/24642-enu-ekonomikas-un-nelegalas-nodarbina...
 8. Notiks reģionālie semināri par Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada īstenotajiem ieguldījumiem teritorijās un turpmākajiem pasākumiem teritoriju attīstībai http://varam.gov.lv/lat/aktual/aktuali/?doc=27138 
 9. Precīzijas medicīnas konference https://em.gov.lv/lv/par_ministriju/notikumu_kalendars/24674-precizijas-...
 10. Pagarināts energoefektivitātes pienākumu izpildes termiņš uzņēmējiem https://em.gov.lv/lv/jaunumi/24569-pagarinats-energoefektivitates-pienak...
 11. Biedrības un nodibinājumi vairākās NVA filiālēs var pieteikties bezdarbnieku iesaistei darbā sabiedrības labā https://esfondi.lv/jaunumi/nva-biedribas-un-nodibinajumi-vairakas-nva-fi...
 12. ERAF atbalstu ražošanas telpu un infrastruktūras attīstīšanai visvairāk vēlas izmantot Zemgalē https://esfondi.lv/jaunumi/cfla:-eraf-atbalstu-razosanas-telpu-un-infras...
 13. Izstrādātas jaunas vadlīnijas publiskajai un privātajai partnerībai https://www.cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2019/izstradatas-vadlinijas-publiskaj...
 14. Sākas iesniegumu pieņemšana apakšpasākuma "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" ietvaros http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalst...
 15. Jau pavisam drīz sāksies Būvniecības informācijas sistēmas apmācības būvvaldēm http://bvkb.gov.lv/lv/news/jau-pavisam-driz-saksies-buvniecibas-informac...
 16. Pretkrāpšanas kustība #Atkrāpies! aicina būt vērīgiem un ziņot par krāpniecību http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/jaunumi/revizijas_iestade/60430-pre...   
 17. The new call for energy efficiency is now open! Around €112 million of EU funding is now available for energy efficiency research, innovation and market uptake. The deadline for applications is 3rd September 2019. https://ec.europa.eu/easme/en/news/new-call-energy-efficiency-now-open 
 18. Valsts darba inspekcija un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina pieteikties labas prakses konkursam “Zelta ķivere” http://stradavesels.lv/jaunumi/vdi-un-vugd-aicina-pieteikties-labas-prak...
 19. Esi būvnieks? Piesakies Valsts darba inspekcijas ESF projekta bezmaksas atbalstam darba aizsardzības prasību ieviešanai uzņēmumā! http://www.vdi.gov.lv/lv/projekti/esf/planosanas-periods-2014-2020/atbal...
 20. Aicinām noslēgt brīvprātīgu vienošanos energoefektivitātes uzlabošanai https://em.gov.lv/lv/jaunumi/21300-aicinam-noslegt-brivpratigu-vienosano...
 21. Bezmaksas digitālais rīks OiRA palīdz mazajiem uzņēmējiem strādāt drošāk http://stradavesels.lv/jaunumi/atrak-letak-tiessaiste-bezmaksas-digitala...

Aktuālie pasākumi: 
1. Ekonomikas ministrija aicina uz reģionālajām darbnīcām “Kā uzlabot reģionu konkurētspēju?”

2. Valsts darba inspekcija aicina uz semināriem: 

3. Elektrum Energoefektivitātes centrs aicina uz semināriem Jūrmalā: 

4. Liepājas Energoefektivitātes centrs aicina uz semināriem Liepājā: 

Inese Bērziņa
EKONOMIKAS MINISTRIJA
Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519, Latvija
E-pasts: inese.berzina@em.gov.lv; pasts@em.gov.lv 
Twitter: @EM_gov_lv, @siltinam
Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija 
Youtube: http://www.youtube.com/siltinam
Facebook: http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem; www.facebook.com/dzivosiltak; www.facebook.com/ekonomikasministrija  
www.energoefektivakaeka.lv