?!XKlausimai ir atsiliepimai
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje rodomą simbolių eilutę.
X
Klausimai ir atsiliepimai
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje rodomą simbolių eilutę.

Uz Domes sēdi virza lēmumprojektu par Dobeles novada domes deputātu atalgojuma samazināšanu

17.03.2021

Šodien, 17. martā, Dobeles novada domes Finanšu un budžeta komitejas locekļi vienbalsīgi atbalstīja vienu no diviem deputātu iesniegtajiem lēmumprojektiem par grozījumiem Dobeles novada domes 2019. gada 29. augusta lēmumā Nr. 209/9 “Par Dobeles novada domes deputātu mēnešalgu” un nolēma virzīt to uz Domes sēdi apstiprināšanai.

Atbalstītais lēmumprojekts paredz, ka 2021. gadā, neraugoties uz to, ka saskaņā ar izmaiņām Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā amatpersonu darba atlīdzība pieaugtu, Dobeles novada domes amatpersonām mēnešalga tiek samazināta.

Finanšu un budžeta komitejai bija iesniegti divi priekšlikumi par grozījumiem 2019. gada 29. augusta lēmumā Nr. 209/9 “Par Dobeles novada domes deputātu mēnešalgu”.

Deputāta Andreja Spridzāna iesniegtais lēmumprojekts, ko sēdē vienbalsīgi atbalstīja visi komitejas locekļi, paredz samazināt amatpersonu esošo atalgojuma līmeni, jo tajā par pamatu tiek ņemta 2019. un 2020. gada vidējā bāzes alga, tādējādi atalgojums atbilst pirmspandēmijas līmenim.

Deputāta Edgara Gaigaļa iesniegtais lēmumprojekts paredzēja, ka visām amatpersonām tiek saglabāts 2020. gada darba samaksas līmenis. Komitejas sēdes gaitā E.Gaigalis savu priekšlikumu atsauca, līdz ar to jautājumā par grozījumiem Dobeles novada domes 2019. gada 29. augusta lēmumā Nr. 209/9 “Par Dobeles novada domes deputātu mēnešalgu” tika pieņemts vienbalsīgs lēmums virzīt uz Domes sēdi A.Spridzāna priekšlikumu.

Galīgo lēmumu šajā jautājumā pieņems Dobeles novada dome š. g. 25. martā.

Priekšlikumi par Domes deputātu algu samazināšanu tika iesniegti, ņemot vērā infekcijas slimības Covid-19 izplatību un ar to saistīto valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, kā arī šo apstākļu izraisīto ekonomisko stāvokli un nodarbinātības problēmas.

Pašvaldības domes deputātu mēnešalgu nosaka saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām“ un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu.

Informāciju sagatavoja:
Dzintra Matisone,
Dobeles novada pašvaldības vecākā konsultante