?!XKlausimai ir atsiliepimai
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje rodomą simbolių eilutę.
X
Klausimai ir atsiliepimai
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje rodomą simbolių eilutę.

Stājas spēkā saistošie noteikumi Nr. 12 “Par tirdzniecību publiskajās vietās, tirgus statusa piešķiršanu un alkoholisko dzērienu izbraukuma tirdzniecību sabiedrisko pasākumu norises vietās un novietnēs Dobeles novada administratīvajā teritorijā”

16.05.2022

2022.gada 14.maijā spēkā stājušies Dobeles novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 2022. gada 30. marta saistošie noteikumi  Nr. 12 “Par tirdzniecību publiskajās vietās, tirgus statusa piešķiršanu un alkoholisko dzērienu izbraukuma tirdzniecību sabiedrisko pasākumu norises vietās un novietnēs Dobeles novada administratīvajā teritorijā” (preciz.30.03.2022.), kas nosaka:

  • kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar Pašvaldību ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu;
  • ar Pašvaldību saskaņojamos ielu tirdzniecības veidus un ielu tirdzniecības atļauju izsniegšanas kārtību;
  • tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības nodrošināšanai;
  • tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;
  • kārtību, kādā ar Pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ielu tirdzniecībā;
  • alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās;
  • alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnēs saskaņošanas kārtību;
  • nosacījumus Pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku;
  • kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss;
  • kārtību, kādā tirgus pārvaldītājs saskaņo ar pašvaldību tirgus noteikumus.

 

Noteikumi ir saistoši visām personām, kuras nodarbojas ar tirdzniecību Pašvaldības administratīvajā teritorijā, izmanto Pašvaldības domes noteiktās tirdzniecības vietas, vai ar Pašvaldību saskaņotās publiskās vietās.

 

Ar Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

1. Dobeles novada pašvaldības 2011. gada 17. janvāra saistošie noteikumi Nr. 2 "Par ielu tirdzniecību un  tirgus statusa piešķiršanu Dobeles novadā";

2. Dobeles novada pašvaldības 2011.gada 31.marta saistošie noteikumi Nr.11 „Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs un sabiedrisko pasākumu norises vietās, un kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu un pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai”;

3. Auces novada pašvaldības 2011.gada 28.jūlija saistošie noteikumi Nr.22 „Par atļauju saņemšanu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs Auces novada teritorijā”

4. Tērvetes novada pašvaldības 2011.gada 22.jūlija saistošie noteikumi Nr.11 „Par atļauju saņemšanu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs Tērvetes novada teritorijā”.

Saistošie noteikumi Nr. 12 “Par tirdzniecību publiskajās vietās, tirgus statusa piešķiršanu un alkoholisko dzērienu izbraukuma tirdzniecību sabiedrisko pasākumu norises vietās un novietnēs Dobeles novada administratīvajā teritorijā”, skatāmi šeit