?!XKlausimai ir atsiliepimai
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje rodomą simbolių eilutę.
X
Klausimai ir atsiliepimai
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje rodomą simbolių eilutę.

Sociālā dienesta speciāliste pilnveidojusi zināšanas Vasaras skolā

26.06.2020

Dobeles novada Sociālā dienesta speciāliste darbam ar ģimeni un bērniem Dace Straume piedalījās Vasaras skolā „Ģimeņu sapulces un strīdu - domstarpību konsultēšanas metodika”, ko organizēja Pieaugušo neformālās izglītības iestāde „C Modulis”.

Profesionālās kvalifikācijas celšanas mācībās 16 stundu apjomā apgūtas dažādas aktuālas tēmas: sistēmiskās konsultēšanas pamatprincipi, ievads konfliktoloģijā un Somijas trīspakāpju atbalsta programmas prezentācija strīdu/domstarpību gadījumos, kuros iesaistītas ģimenes ar bērniem.

Divu dienu laikā notika dažādas darba grupas, lai profesionālo un mācību pieredzi spētu pielietot praktiskās darba situācijās. Pirmajā dienā Dace piedalījās darba grupā par refleksiju un refleksivitāti konsultēšanas procesā. Tika skatīti gadījumi un procesi: individuālās, ģimenes (pieaugušie) vai ģimenes ar bērniem konsultēšanas process, izvirzot trīs pamata situācijas: attiecības ģimenē, attiecības ar apkārtējo sistēmu (skola, sociālais dienests), attiecības ar bāriņtiesu. Otrajā dienā speciāliste strādāja darba grupā par konfliktoloģiju - uz risinājumu vērstu pieeju individuālās, ģimeņu un grupas problēmsituācijās.

Sociālā darba jomā nepārtraukti notiek izmaiņas, un tiek meklētas jaunas pieejas un instrumenti, ko pielietot, strādājot ar klientu un veidojot starpdisciplināru sadarbību. Saskaroties ar profesionālo robežu jautājumiem, klienta privātumu un tiesisko aizsardzību, nepieciešams jauns, klienta individuālajām vajadzībām pielāgots atbalsts, sociālo pakalpojumu sniegšanas veids un sadarbības metodika. Ārvalstu pieredze (Zviedrija, Somija, Apvienotā Karaliste) mudina ieviest pozitīvo praksi Latvijā, to pieprasa gan jomas pārmaiņu process, gan klients, kurš arī mainās. Vasaras skola palīdz attīstīt un ieviest praksē demokrātiskas, uz klientu vajadzībām vērstas cieņpilnu attiecību darba metodes.

Informāciju sagatavoja:
Iveta Dembovska,
Dobeles novada Sociālā dienesta
sabiedrisko attiecību speciāliste