?!XKlausimai ir atsiliepimai
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje rodomą simbolių eilutę.
X
Klausimai ir atsiliepimai
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje rodomą simbolių eilutę.

Paziņojums par nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli

08.09.2016

PAZIŅOJUMS ''PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOMAS TIESĪBU IZSOLI''

 

Nomas izsoles objekta raksturojums

 

Nekustamā īpašuma nosaukums

“LIELŠĶELTŅI”

Nekustamā īpašuma adrese

Penkules pagasts, Dobeles novads

Nekustamā īpašuma veids

Neapbūvēta zemesgabala daļa 3,0 ha

Kadastra apzīmējums

4684 007 0106                                       

Atļautā izmantošana saskaņā ar teritorijas plānojumu

Lauksaimniecības zeme

Nomas līgumā paredzētais izmantošanas veids

Lauksaimniecība

Nomas līguma termiņš

5 gadi no 01.10.2016.

Nomas tiesību izsoles nosacījumi:

Nomas tiesību izsoles objekta sākumcena, nomas maksa gadā EUR (papildus PVN)

EUR 294,55

(5,0 %  no zemes kadastrālās vērtības)

Izsoles solis, nomas maksai gadā EUR

EUR 29,45

 (0,5 % no zemes kadastrālās vērtības)

Objekta kadastrālā vērtība

EUR 5891

 

Nomas tiesību izsoles organizācija:

Reģistrācijas vieta

Dobeles novada pašvaldībā 213 kabinetā (2.stāvā), Brīvības ielā 15, Dobelē

Reģistrācijas termiņš

Līdz 2016. gada 16. septembrim plkst. 17.00

Izsoles vieta

Dobeles novada pašvaldībā 201.kabinetā (2.stāvā) Brīvības ielā 15, Dobelē,

Izsoles norises laiks

2016. gada 19. septembrī, plkst. 14.00

Izsoles organizators

Dobeles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija

Informē:
Benita Circene
Dobeles novada pašvaldības
Zemes ierīcības inženiere
tālr.: 63707256
e-pasts: benita.circene@dobele.lv