?!XKlausimai ir atsiliepimai
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje rodomą simbolių eilutę.
X
Klausimai ir atsiliepimai
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje rodomą simbolių eilutę.

Dobeles novada Sociālā dienesta speciālisti gūst "Atelpas brīža” pieredzi Elejā

13.07.2020

Pagājušajā nedēļā, 8. jūlijā, Dobeles novada Sociālā dienesta speciālisti viesojās Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā (SARC) “Eleja” Jelgavas novadā, kur tiek īstenots pakalpojums “Atelpas brīdis”.

Šogad Dobeles novada Sociālais dienests uzsāks īstenot jaunu sociālo pakalpojumu „Atelpas brīdis”, kas tiks nodrošināts Ģimenes atbalsta centrā „Lejasstrazdi”, kur šobrīd notiek remontdarbi pielāgojot un iekārtojot telpas atbilstoši noteiktajām prasībām.

Lai smeltos zināšanas un pieredzi, septiņas Sociālā dienesta speciālistes devās uz SARC “Eleja” Jelgavas novadā, kur jau no 2016. gada maija tiek īstenots pakalpojums “Atelpas brīdis”. Centra vadītāja Nellija Veinberga iepazīstināja ar atbilstoši labiekārtoto vidi un dalījās pakalpojuma sniegšanas pieredzē, kas noderēs pakalpojuma nodrošināšanai Dobeles novada ģimenēm.

Sociālais pakalpojums “Atelpas brīdis” būs pieejams vecākiem, kuri audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem vecumā līdz 18 gadiem, nodrošinot īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā, uzticot bērnu profesionāļiem līdz 30 dienām gadā.

Pieredzes braucienā piedalījās Dobeles novada Sociālā dienesta vadītāja Beata Limanāne, vadītājas vietniece Aija Renga, Ģimenes atbalsta centra „Lejasstrazdi” vadītāja Solvita Eihe un sociālā darbiniece Airita Dombrovska, Ģimeņu atbalsta daļas vadītāja Anna Meņkova, Sociālās rehabilitācijas un sociālās palīdzības daļas vadītāja Ilna Audere un Administratīvās daļas vadītāja Lija Bojāre.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda INTERREG V-A Latvija – Lietuva Programmas 2014-2020 3. prioritātes “Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnosacījums“ (no 2019. gada 4. februāra līdz 2021. gada 3. februārim) ietvaros šī gada pavasarī Dobeles novada Sociālā dienesta struktūrvienības Ģimenes atbalsta centrā „Lejasstrazdi” tika uzsākti remontdarbi, lai izveidotu atbilstošu vidi sociālā pakalpojuma „Atelpas brīdis” īstenošanai.

Informāciju sagatavoja:
Iveta Dembovska,
Dobeles novada Sociālā dienesta
sabiedrisko attiecību speciālist
 

iveta.dembovska@dobele.lvAA