?!XKlausimai ir atsiliepimai
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje rodomą simbolių eilutę.
X
Klausimai ir atsiliepimai
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje rodomą simbolių eilutę.

Dobeles novada pašvaldība rīko atklātu izsoli 14. septembrī

01.08.2016

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2016. gada 14. septembrī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, pārdos:

 • zemesgabalu Ausmaņa iela 14A, Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, 0,7807 ha platībā, kadastra Nr. 4668 003 0627, par izsoles sākumcenu 2560,00 euro, solis 100,00 euro.
  Dalībniekiem līdz 2016. gada 12. septembrim jāreģistrējas un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 256,00 euro un dalības maksa 30,00 euro;
 • zemesgabalu “Maliņas”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 1,1701 ha platībā, kadastra Nr. 4660 001 0375, par izsoles sākumcenu 5500,00 euro, solis 100,00 euro.
  Dalībniekiem līdz 2016.gada 12.septembrim jāreģistrējas un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 550,00 euro un dalības maksa 30,00 euro;
 • zemesgabalu- starpgabalu “Oši”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 3,37 ha platībā kadastra Nr. 4672 006 0097, pirmpirkuma tiesības pierobežniekiem, par izsoles sākumcenu 18500,00  euro, solis 300,00 euro.
  Dalībniekiem līdz 2016.gada 12.septembrim jāreģistrējas un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 1850,00 euro un dalības maksa 30,00 euro;
 • zemesgabalu “Bangas”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 0,2864 ha platībā, kadastra Nr. 4652 005 0287, par izsoles sākumcenu 1500,00 euro, solis 100,00 euro.
  Dalībniekiem līdz 2016.gada 12.septembrim jāreģistrējas un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 150,00 euro un dalības maksa 30,00 euro.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 17 Dobelē, darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

Informē:
Inguna Persidska
tālr. 63720938
inguna.persidska@dobele.lv