?!XKlausimai ir atsiliepimai
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje rodomą simbolių eilutę.
X
Klausimai ir atsiliepimai
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje rodomą simbolių eilutę.

Aicina iesniegt pieteikumus apbalvošanai

09.09.2016

Kopš 2011. gada Dobeles novada pašvaldība ir ierosinājusi tradīciju, sagaidot Latvijas Republikas Proklamēšanas dienu, 18. novembri, godināt un ar īpašu apbalvojumu – “Goda zīmi” vai “Atzinības rakstu”- pateikties saviem labākajiem ļaudīm.

Kā katru gadu aicinām novada domes deputātus, valsts un novada pašvaldību iestādes, kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus iesniegt ierosinājumus par novada apbalvojuma „Goda zīme” un „Atzinības raksts” piešķiršanu saskaņā ar novada domes 27.10.2011. nolikumu „Par Dobeles novada pašvaldības apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību”. Ar nolikumu var iepazīties Dobeles novada pašvaldības mājaslapā www.dobele.lv >Pašvaldība/Dokumenti/Nolikumi (2011. gads), kā arī Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (APIC), Brīvības ielā 15, Dobelē. Ierosinājumus lūdzam iesniegt APIC vai pagastu pārvaldēs līdz 15. oktobrim!

Apbalvojumus, par kuru piešķiršanu pēc ierosinājumu saņemšanas lems novada apbalvošanas komisija, pasniegs pašvaldības rīkotā svinīgā pasākumā.

Līdz šim ar Dobeles novada apbalvojumu “GODA ZĪME” apbalvoti: Gunārs Ulmanis par nozīmīgu ieguldījumu Kārļa Ulmaņa piemiņas muzeja “Pikšas” izveidošanā, patriotisma, dzimtas vienotības un garīgo vērtību stiprināšanā, Māra Rozentāle par mūža ieguldījumu mūzikas mākslas popularizēšanā un attīstībā Dobeles novadā, Andris Grūtups par nozīmīgu investīciju ieguldījumu Dobeles kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā, Ģertrūde Zabašta par izciliem nopelniem izglītības attīstībā, Edīte Kaufmane par izcilu devumu augļkopības nozares attīstībā un Dobeles tēla veidošanā, Imants Vējiņš par mūža ieguldījumu Dobeles pilsētas un novada attīstībā, Silvija Šķupele par izcilu mūža devumu izglītības darbā, Vizma Zandersone par svarīgu ieguldījumu kora dziedāšanas attīstībā un popularizēšanā, Raimonds Bulmers par izcilu profesionalitāti un radošumu mūzikas mākslā un izglītībā.

Iepriekšējos gados Dobeles novada pašvaldības “ATZINĪBAS RAKSTS” piešķirts Dobeles valsts ģimnāzijas direktora vietniecei Aijai Jakovļevai par izcilu profesionālo meistarību un Dobeles novada skolēnu augstiem sasniegumiem informātikas zinībās valsts un starptautiskā mērogā; SIA “Komunālie pakalpojumi” zaļumsaimniecības meistarei Līgai Šumakovai par nozīmīgu ieguldījumu saimnieciskajā darbībā, kopjot un veidojot apkārtējo vidi Dobeles novadā; Pētera Upīša piemiņas muzeja vadītājai Inesei Šintai par svarīgu devumu dārzkopības nozares attīstībā un Dobeles tēla veidošanā, Latvijas Sarkanā Krusta Dobeles nodaļas izpilddirektorei Sarmītei Lucaus par nozīmīgu ieguldījumu sabiedriskajā darbībā Dobeles novadā; Annenieku pagasta iedzīvotājai literātei Birutai Laijerei par nozīmīgu ieguldījumu Dobeles novada kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā un saglabāšanā, Zebrenes sieviešu biedrībai “Dīva” par nozīmīgu sabiedrisko darbību Dobeles novadā; Latvijas Tautas frontes Dobeles nodaļas vadītājai Maldai Šintai par nozīmīgu sabiedrisko darbību Latvijas Trešās atmodas laikā un ieguldījumu vēstures saglabāšanā, SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīca” dzemdību-ginekoloģijas bloka vadītājai daktere Mirdzai Siliņai par mūža ieguldījumu iedzīvotāju veselības aprūpē; Dobeles iedzīvotājam Laimonam Ezergailim par nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības patriotisma stiprināšanā un brīvības cīnītāju piemiņas saglabāšanā, bijušajai Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas direktorei Inārai Tumaščikai par izciliem nopelniem profesionālās izglītības attīstībā; Dobeles Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotājai Aivai Ritumai, uzņēmumiem - AS “Dobeles Dzirnavnieks”, SIA Baltic Candles Ltd, SIA Tenax - par nozīmīgu un plaši atpazīstamu sabiedrisko aktivitāti, atbalstu un ieguldījumu kultūras un sporta attīstībā Dobeles novadā; SIA “Dobeles enerģija” bijušajam inženierim Atim Dreimanim par teicamu profesionālo darbību un ieguldījumu novada saimnieciskajā darbībā, LIZDA Dobeles starpnovadu organizācijas priekšsēdētāja vietniecei Gaidai Reinšmitei par teicamu ieguldījumu izglītības nozares attīstībā, Penkules pagasta iedzīvotājam Astrīdam Freimanim par svarīgu devumu ģeoloģijas zinātnē un sabiedriskajā dzīvē, Dobeles novada iedzīvotājam Harijam Fridemanim par nozīmīgu pilsonisko aktivitāti Latvijas vēstures saglabāšanā.

Irēna Eidmane,
Dobeles novada pašvaldības
Administratīvās nodaļas vadītāja,
Apbalvošanas komisijas locekle