?!XKlausimai ir atsiliepimai
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje rodomą simbolių eilutę.
X
Klausimai ir atsiliepimai
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje rodomą simbolių eilutę.

Vienošanās par privatizējamās mājas zemes zem dzīvokļa domājamās daļas nodošanu bez atlīdzības

The possibility of requesting the service
Personally property

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā

Including parishes

Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Naudītes, Krimūnu, Penkules un Zebrenes pagastos

By post

Dobeles novada pašvaldība Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā LV - 3701

Electronically
pa e-pastu: apic@dobele.lv,
pa e-adresi: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@90009115092
Application form is available
Authority

Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā

Municipalities Online
Necessary documents
1. Oriģināls
1. IesniegumsMicrosoft Office document icon Iesniegums
2. Būves kadastrālās uzmērīšanas lieta
2. Kopija, uzrādot oriģinālu
1. Vienošanās dzīvokļa privatizācijai par pajām
2. Sūtot pa pastu vai elektroniski parakstītu, pilnvaras kopiju iesniedzējs (ja nav dzīvokļa īpašnieks) ar savu parakstu apliecina tās autentiskumu
What to do in order to receive services
1.

Persona iesniedz Dobeles novada pašvaldībā Apmeklētāju apkalpošanas un informācijas centrā iesniegumu un pievieno norādītos dokumentus.

2.

Pēc dokumenta sagatavošanas, jāierodas Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, 209., 210. kabinetos  parakstīt un saņemt sagatavoto vienošanos.

The service charge
EUR
Bez maksas
Replies/receipt of the service period

30 dienas

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Telefonas
63700108, 63700109