?!XKlausimai ir atsiliepimai
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje rodomą simbolių eilutę.
X
Klausimai ir atsiliepimai
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje rodomą simbolių eilutę.

Pašvaldības īpašuma atsavināšana

The possibility of requesting the service
Personally property

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā

Including parishes

Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Naudītes, Krimūnu, Penkules un Zebrenes pagastos

By post

Dobeles novada pašvaldība Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā LV - 3701

Electronically
pa e-pastu: apic@dobele.lv,
pa e-adresi: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@90009115092
Application form is available
Authority

Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā

Municipalities Online
Necessary documents
1. Oriģināls
1. Iesniegums, kurā minēts atsavināmais objekts, kadastra numurs, sastāvs, zemes platība
2. Notariāli apliecināta piekrišana no pilngadīgajiem deklarētajiem ģimenes locekļiem, ja atsavina dzīvokli
2. Kopija, uzrādot oriģinālu
1. Īres līgums, ja atsavina dzīvokli
2. Zemes nomas līgums
What to do in order to receive services
1.

Persona iesniedz Dobeles novada pašvaldībā Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā iesniegumu un nepieciešamos dokumentus

2.

Pa pastu vai personīgi saņem domes lēmumu

3.

Pašvaldības kasē jāiemaksā domes lēmumā norādītā summa

4.

Paraksta un saņem Pirkuma līgumus (3 eks.) Brīvības ielā 15, Dobelē, 211. kabinetā

The service charge
EUR
Bez maksas (apmaksā tikai objekta cenu)
Replies/receipt of the service period

6 mēneši

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Telefonas
63707249