?!XKlausimai ir atsiliepimai
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje rodomą simbolių eilutę.
X
Klausimai ir atsiliepimai
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje rodomą simbolių eilutę.

Bērnu uzņemšana pirmsskolas izglītības iestādēs

The possibility of requesting the service
Personally property

Brīvības 15, 405.kab., Dobele, Dobeles novads, LV 3701

Including parishes

Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, Penkules un Zebrenes pagastu pārvaldēs

Electronically
Application form is available
Authority

Brīvības 15, 405.kab., Dobele, Dobeles novads, LV 3701

Municipalities Online
Necessary documents
1. Oriģināls
1. Iesniegums
2. Uzrāda oriģinālu
1. Bērna dzimšanas apliecība
What to do in order to receive services
1.

Viens no vecākiem, uzrādot personas apliecinošu dokumentu, vai persona, kas realizē bērna aizgādību, iesniedz iesniegumu un bērna dzimšanas apliecību vai, ja likumiskais pārstāvis nav vecāks, bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi vai pilnvaru.  

2.

Vecākiem ir tiesības saņemt pilnu informāciju par rindas kustību ierodoties Brīvības 15, 405.kab., Dobele vai zvanot 63707282. Dobeles pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu rindai Izglītības pārvaldes tīmekļa vietnē www.dobelesizglitiba.lv

http://www.dobelesizglitiba.lv/lv/pirmsskolu-rinda-32613

3.

Par vietas piešķiršanu bērnam uzņemšanai Dobeles pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē, Izglītības pārvalde 30 (trīsdesmit) dienas pirms iesniegumā norādītā uzņemšanas datuma rakstiski paziņo likumiskajam pārstāvim un izglītības iestādei par bērnam piešķirto vietu pirmsskolas izglītības iestādē, paziņojumu nosūtot uz iesniegumā norādīto adresi vai elektroniskā pasta adresi.

4.

Pēc paziņojuma saņemšanas likumiskais pārstāvis ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms norādītā uzņemšanas datuma ierodas izglītības iestādē līguma noslēgšanai. Izglītības iestādē likumiskais pārstāvis iesniedz bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u).

The service charge
EUR
Bez maksas
Replies/receipt of the service period

Līdzko atbrīvojas vieta pirmsskolas izglītības iestādē. 

Jaunas pirmsskolas grupas tiek komplektētas līdz jaunā mācību gada uzsākšanai laikā no 1. jūnija līdz 31. augustam.

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Telefonas
63707282, 25495680