?!XKlausimai ir atsiliepimai
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje rodomą simbolių eilutę.
X
Klausimai ir atsiliepimai
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje rodomą simbolių eilutę.

Atļaujas izsniegšana alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās.

The possibility of requesting the service
Personally property

Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā - Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā

Including parishes

Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Naudītes, Krimūnu, Penkules, Zebrenes pagastu pārvaldēs

By post

Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novads, LV-3701

Electronically
pa e-pastu: apic@dobele.lv,
pa e-adresi: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@90009115092
Application form is available
Authority

Brīvības ielā 15, Dobele - 213.kab., Brīvības iela 15, Dobele, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, pagastu pārvaldē

Municipalities Online
Necessary documents
1. Oriģināls
1. Iesniegums
2. Kopija, uzrādot oriģinālu
1. Normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegtās speciālās atļaujas (licences) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai kopiju un/vai alus mazumtirdzniecības licences kopiju
2. Saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju (izņemot, ja tā ir pašvaldība) par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā
3. Saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecību pasākuma norises vietu un laiku
What to do in order to receive services
1.

Lai saņemtu ielu tirdzniecības atļauju tirdzniecībai publiskā vietā alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietā, juridiskā persona pašvaldībā iesniedz iesniegumu, kurā norāda:
* juridiskās personas nosaukumu, nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, kontakttālruni;  
* tirdzniecības norises vietu, laiku un ilgumu.

2.

Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
* normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegtās speciālās atļaujas (licences) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai kopiju (uzrādot oriģinālu) un/vai alus mazumtirdzniecības licences kopiju (uzrādot oriģinālu);
* saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju (izņemot, ja tā ir pašvaldība) par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā;
* saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecību pasākuma norises vietu un laiku.

Iesniegums un tam pievienotos dokumentus var iesniegt arī elektroniski, uz elektroniskā pasta adresi apic@dobele.lv  Elektronisko dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisko parakstu.

3.

Tirdzniecības atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietā Pašvaldība izsniedz uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk par pasākuma norises laiku.

Atļauju var saņemt Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā- 213.kab., Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, pa pastu, vai pagastu pārvaldē.

The service charge
EUR
10,00 dienā par alu un citiem alkoholiskajiem dzērieniem
EUR
50,00 mēnesī par alu un citiem alkoholiskajiem dzērieniem
EUR
10,00 dienā par tabakas izstrādājumiem
EUR
50,00 mēnesī par tabakas izstrādājumiem
Replies/receipt of the service period

Pašvaldība pieteikumu izskata 10 (desmit) darbdienu laikā

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Telefonas
63707269, 63700137