?!XKlausimai ir atsiliepimai
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje rodomą simbolių eilutę.
X
Klausimai ir atsiliepimai
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje rodomą simbolių eilutę.

Apliecinājuma karte, fasādes karte (ēkām, inženierbūvēm, elektrībai, ceļiem, elektroniskajiem sakariem)

The possibility of requesting the service
Personally property

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai Būvvaldē 307. kabinetā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā

Including parishes

Nav pieejams

By post

Būvvalde, Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV – 3701 (iepriekš vienojoties telefoniski).

Electronically
https://bis.gov.lv/bisp/
Application form is available
Authority

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai Būvvaldē 307. kabinetā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā.

Municipalities Online
Necessary documents
1. Oriģināls
1. iesniegums projekta akceptēšanaiFile iesniegums projekta akceptēšanai
2. iesniegums būvvatļaujaiFile iesniegums būvvatļaujai
2. Oriģināls 3.eks
1. Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez/ar lietošanas veida maiņuMicrosoft Office document icon Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez/ar lietošanas veida maiņu
2. Ēkas fasādes apliecinājuma karteMicrosoft Office document icon Ēkas fasādes apliecinājuma karte
3. Apliecinājuma karte inženierbūvei
4. Apliecinājuma karte elektrībai
5. Apliecinājuma karte ceļiem
3. Kopija (uzrādot oriģinālu)
1. Būvniecības procesa obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas polise projektētājam
What to do in order to receive services
1.

Iesniegt iesniegumu ar nepieciešamajiem dokumentiem.

2.

Būvvalde veic atzīmi apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu.

3.

Pēc ieceres akceptēšanas jāizpilda būvdarbu uzsākšanas nosacījumi, iesniedzot Būvvaldē prasītos dokumentus (atzīmēti apliecinājuma kartē pēc akceptēšanas).

The service charge
EUR
Atbilstoši saistošajiem noteikumiem par pašvaldības nodevām (atkarīgs no ēku grupas un klasifikācijas pazīmes)
Replies/receipt of the service period

14 dienas

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Telefonas
63707268 , 63700184 (par elektronisko iesniegšanu)
E-mail
buvvalde@dobele.lv, evija.bilkste@dobele.lv, eva.namsone@dobele.lv (par elektronisko iesniegšanu)