?!XKlausimai ir atsiliepimai
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje rodomą simbolių eilutę.
X
Klausimai ir atsiliepimai
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje rodomą simbolių eilutę.

Nodarbinātības valsts aģentūra uzņēmējiem piedāvā iesaistīties - “Pasākums noteiktām personu grupām”

29.06.2016

Pasākuma mērķis: bezdarbnieku nodarbināšana subsidētajās darba vietās, lai palīdzētu bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.

Darba devēji var būt - komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), pašnodarbinātas personas, biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas).

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) organizē pasākumu bezdarbniekiem, kuri atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

1. personai ir noteikta invaliditāte;

2. persona ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus

3. persona ir bijusi bez darba vismaz 24 mēnešus

4. persona ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus un ir pieaugušais ar vienu vai vairākiem apgādājamiem (dokumentāri apliecina);

5. persona ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus un ir vecāka par 55 gadiem;
6. persona ir vecāka par 55 gadiem.

Ja darba devējs nodarbina mērķa grupas bezdarbnieku, NVA darba devējam nodrošina šādu finanšu atbalstu pasākuma īstenošanai:

  1. Dotāciju bezdarbnieka darba algai 50 % apmērā no bezdarbnieka ikmēneša darba algas, nepārsniedzot valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru;
  2. Dotāciju darba vadītāju atlīdzībai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra;

Finanšu atbalstu bezdarbnieku nodarbināšanai nodrošina 12 - 24 mēnešus.

Informē:
Ilze Riteniece
koordinējošais eksperts
Atbildīgā persona NVA Dobeles filiālē
tālrunis 25685296
e-pasts Ilze.Riteniece@nva.gov.lv