?!XQuestions and feedback
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
X
Questions and feedback
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Stājas spēkā saistošie noteikumi Nr.17 “Grozījumi Dobeles novada domes 2021. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr.11 “Par Dobeles novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem””

25.05.2022

2022.gada 25.maijā spēkā stājas Dobeles novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) saistošie noteikumi  Nr. 17 “Grozījumi Dobeles novada domes 2021. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr.11 “Par Dobeles novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem”, kas nosaka Pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu  veidus, apmēru, pieprasīšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

Noteikumu izpratnē brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti ir Pašvaldības pabalsti, kurus piešķir, neizvērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju, lai nodrošinātu materiālo atbalstu noteiktai iedzīvotāju mērķa grupai vai personai svarīgos dzīves periodos, vai personas aktuālās problēmas risināšanai (izņemot pabalsts sociālās rehabilitācijas plāna mērķu sasniegšanai).

Brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu veidi Dobeles novada pašvaldībā ir:

  1. pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā;
  2. pabalsts kāzu jubilejā;
  3. pabalsts dzīves jubilejā;
  4. pabalsts politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem;
  5. pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekam;
  6. apbedīšanas pabalsts;
  7. pabalsts sociālās rehabilitācijas plāna mērķu sasniegšanai;
  8. pabalsts aizgādnībā esošu personu aizgādņiem.

Brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus piešķir personai, kura savu pamata dzīvesvietu deklarējusi Dobeles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Saistošos noteikumus  Nr. 17 “Grozījumi Dobeles novada domes 2021. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr.11 “Par Dobeles novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem”, skatīt šeit

Saistošo noteikumu Nr.11 “Par Dobeles novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem” konsolidēto versiju, skatīt šeit