?!XQuestions and feedback
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
X
Questions and feedback
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sociālās palīdzības pabalsti Dobeles novada iedzīvotājiem

25.11.2021

Dobeles novada Sociālais dienests informē, ka Dobeles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētām mājsaimniecībām ir iespējams saņemt sociālās palīdzības pabalstus, kuru veidus, apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību nosaka Dobeles novada domes 2021. gada 31. augusta saistošie noteikumi Nr.6. “Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā”, kas pieejami šeit.

Saņemot personas iesniegumu, sociālais dienests izvērtē un pieņem lēmumu par mājsaimniecības atbilstību saņemt sekojošus pamata sociālās palīdzības pabalstus:

 • garantētā minimālā ienākuma pabalsts;
 • mājokļa pabalsts.
   

 un papildus sociālās palīdzības pabalstus:

 • pabalsts krīzes situācijā,
 • pabalsts veselības aprūpes izdevumu apmaksai;
 • pabalsts bērna apģērbam un ar izglītību saistītu izdevumu apmaksai;
 • pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai pirmsskolas izglītības iestādē;
 • pabalsts izglītojamo ēdināšanai.
   

Ja jums ir nepieciešams atbalsts vai ir neskaidrības par sociālās palīdzības saņemšanas iespējām, lūdzam vērsties pie sociālā dienesta speciālistiem, kuru kontaktinformācija pieejama šeit.

Informāciju sagatavoja:
Iveta Dembovska,
Dobeles novada Sociālā dienesta
sabiedrisko attiecību speciāliste
iveta.dembovska@dobele.lv