?!XQuestions and feedback
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
X
Questions and feedback
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Dobeles novada pašvaldība rīko atklātu izsoli 13. jūlijā

02.06.2016

Dobeles novada pašvaldība 2016. gada  13. jūlijā plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē atklātā izsolē  pārdod:

 - nekustamo īpašumu ''Lejasstrazdi 2", Lejasstrazdos, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, kas satāv no zemesgabals  (kadastra Nr. 4660 005 0166) 0,09 ha platībā un neizīrētas dzīvojamās mājas ar 8 dzīvokļu īpašumiem par izsoles sākumcenu 3400,00  euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2016. gada 11. jūlijam jāreģistrējas un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 340,00 euro un dalības maksa 30,00 euro.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 17 Dobelē,  darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

Informē:
Inguna Persidska
tālr. 63720938
inguna.persidska@dobele.lv